Chú tỳ lô giá na phật đại quán đảnh quang chơn ngôn, có phật tỳ lô giá na không

Trụ sở: p. 1702, Tòa nhà Comatce Tower, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Bạn đang xem: Tỳ lô giá na phật

Văn chống TW Giáo hội PGVN: P216 miếu Quán Sứ, 73 quán Sứ, hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng thay mặt phía Nam: văn phòng và công sở 2 TƯ Giáo hội PGVN, Thiền viện Quảng Đức, số 294 nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP. HCM


*

Kinh Phật
Phật giáo thường thức
Phật pháp với cuộc sống
Nghiên cứu giúp Giáo hội
Đức Phật Môi trường
Media
Xiển dương Đạo pháp
Tin tức Video
*

*

*

*

Bạn đã tìm kiếm nhằm hiểu chân thành và ý nghĩa của trường đoản cú khóa Tỳ Lô Giá na Phật. Ý nghĩa của từ Tỳ Lô Giá mãng cầu Phật theo từ điển Phật học tập như sau:


Tỳ Lô Giá mãng cầu Phật bao gồm nghĩa là:

(s: Vairocana-buddha, 毘盧遮那佛): tên gọi tắt của Tỳ Lô Xá mãng cầu (毘盧舍那), tốt Lô Xá mãng cầu (盧舍那), âm dịch là Tỳ lâu Giá na (毘樓遮那), Tỳ Lô Chiết na (毘盧折那), Phệ Lô Giá mãng cầu (吠嚧遮那); ý dịch là Biến Nhất Thiết Xứ (遍一切處), Biến Chiếu (遍照), quang đãng Minh Biến Chiếu (光明遍照), Đại Nhật Biến Chiếu (大日遍照), Tịnh Mãn (淨滿), Quảng Bác Nghiêm Tịnh (廣博嚴淨). Các ghê điển giải thích về đức Phật nầy như Hoa Nghiêm tởm (華嚴經), Phạm Võng khiếp (梵綱經), Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp tởm (觀普賢菩薩行法經), Đại Nhật gớm (大日經), v.v., đều khác nhau, và thậm chí các tông phái ở Trung Quốc giải thích về đức Phật nầy cũng có sự khác biệt lẫn nhau. Ghê Hoa Nghiêm thì mang đến rằng đức Tỳ Lô Giá na Phật đã từng tu công đức vào vô lượng kiếp, chứng quả chánh giác, trú chỗ thế giới Liên Hoa Tạng, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương, phóng đám mây hóa thân từ chỗ lỗ lỗ chân lông để diễn xuất biển vô lượng khế kinh. Theo Phạm Võng gớm thì cho rằng đức Phật nầy đã tu hành trọng điểm địa vào hàng trăm a tăng kỳ kiếp để thành đẳng chánh giác, trú khu vực thế giới Liên Hoa Đài Tạng, thông thường quanh đài liên hoa ấy có ngàn cánh (ngàn thế giới); đức Tỳ Lô Giá na Phật biến thành ngàn hóa thân của đức Thích Ca Mâu Ni Phật và trú trong ngàn thế giới nầy. Rộng nữa, trong mỗi thế giới cánh sen ấy có hàng trăm ức núi Tu Di, trăm ức mặt trăng và mặt trời, hàng trăm ức cõi thiên hạ, hàng trăm ức Bồ Tát, Thích Ca sẽ diễn thuyết pháp môn vai trung phong địa của Bồ Tát. Theo Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp tởm thì mang lại rằng đức Thích Ca Mâu Ni Phật có thương hiệu là Tỳ Lô Giá na Biến Nhất Thiết Xứ và trú nơi Thường Tịch quang quẻ Độ, cảnh giới được hình thành từ Bốn cha La Mật là Thường Lạc Ngã Tịnh. Vào đó, Hoa Nghiêm gớm và Phạm Võng kinh thì mang đến rằng Tỳ Lô Giá mãng cầu Phật là Báo Thân Phật; còn Quán Phổ Hiền khiếp thì đến là Pháp Thân Phật. Về phía Thiên thai Tông và Pháp Tướng Tông thì lập phải Tam Tôn là Tỳ Lô Xá Na, Lô Xá mãng cầu và Thích Ca, vào đó họ coi Tỳ Lô Xá mãng cầu là Pháp Thân (Tự Tánh Thân), Lô Xá mãng cầu là Báo Thân (Thọ Dụng Thân) và Thích Ca là Ứng Thân (Biến Hóa Thân). Trong 10 danh hiệu đức Phật có câu “Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Xá mãng cầu Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá na Phật, Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật”, cũng phát xuất từ giải thích nói trên. Riêng rẽ Chơn Ngôn Tông thì lấy thuyết của Đại Nhật gớm mà chủ trương Tỳ Lô Giá mãng cầu Phật là Đại Nhật Pháp Thân với Lý Trí Bất Nhị. Trong bài Phật trung tâm Ca (佛心歌) của Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士, 1230-1291) tất cả câu “A thùy ư thử tín đắc cập, cao cỗ Tỳ Lô đảnh thượng hành (阿誰於此信得及、高歩毘盧頂上行, Ai fan theo phía trên tin được đến, cao bước Tỳ Lô đảnh thượng đi).”

Trên đây là chân thành và ý nghĩa của tự Tỳ Lô Giá na Phật trong hệ thống Tự điển Phật học online bởi vì Cổng tin tức Phật giáo vn cung cấp. Các từ khóa không giống về Phật học tập trên khối hệ thống sẽ được liên tiếp cập nhật.


Cảm ơn các bạn đã truy cập Tự điển Phật học tập online bên trên trang nhà.

Bạn cũng đều có thể tìm hiểu thêm các tự khóa Phật học khác bao gồm cùng ký tự khớp ứng trên trường đoản cú điển Phật học online:

tả tà tà tá tả ta tạ tà tả ta
HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống lịch sử Phật giáo, chúng tôi cung cấp cho tài liệu giáo dục và đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng gia hạn và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào vàosự hỗ trợ của bạn. Giả dụ thấy tư liệu của chúng tôi hữu ích, hãy suy nghĩ quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.


*

Đại Nhật Như Lai (Vairocana, Mahavairocana, Tỳ Lư Xá Na giỏi Tỳ Lô giá Na Phật (do phiên âm tự Vairocana) chính là pháp thân của Phật yêu thích Ca.

Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở đoạn trung tâm. Ngài là thể hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và bài trừ bóng về tối của vô minh.

Theo quan điểm Đại vượt thì Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Chính vì có bố thân là vì chỗ dụng khác nhau. Phật thích Ca, là vị Phật lịch sử đã đản sinh với nhập khử trên trái địa cầu này, đó là hóa thân của Phật.

Trong khi đó, thân mà lại Phật mê say Ca đã triệu chứng ngộ hotline là pháp thân, là Chân Như và chính là Đại Nhật Như Lai. Ý nghĩa pháp thân này vượt kế bên sự trao đổi của ngôn từ và chỉ tất cả sự hội chứng ngộ thành Phật mới rất có thể biết.

Đại Nhật Như Lai được dịch từ bỏ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”. Vào Đại Nhật gớm Nghĩa Thích bởi sư tốt nhất Hạnh thuật cam kết giải thích:


"Chữ Tỳ Lô giá bán Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, tiêu diệt mọi địa điểm u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng bao gồm phương phận, chiếu sáng bên phía ngoài mà chẳng chiếu sáng mặt trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không phải như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp hầu hết nơi, chẳng kể trong ngoài, ko phân phương hướng, góc cạnh, tối ngày."Tựa như phương diện Trời của dân gian vạn vật, không hề có sự riêng biệt giàu nghèo xuất xắc sang hèn. Bất cứ hiền ngu, xuất sắc xấu hay ngẫu nhiên vạn vật trên mặt đất gần như nhận được sự phổ chiếu bình đẳng. Ngài chủ yếu là bạn dạng Tôn, bên cạnh đó ngài cũng là Phật căn phiên bản tối thượng với được Mật Giáo hết sức cung phụng.

Hình tướng Đức Đại Nhật Như Lai


*

Tựa theo Phật Giáo Tạng truyền thì ngài thường xuất hiện với một hình thái nhất định. Đó chính là sắc thân color trắng, 4 mặt và 2 tay, 2 bàn tay được kết ấn Thiền định, cầm chén bảo pháp luân.

Ngoài ra ngài luôn có thần thái khoan thai, quan lại sát bao gồm nhất tứ phương. Người luôn khác trên bản thân vải choàng bởi vai lụa, hội tụ khá đầy đủ sự trang nghiêm cùng ngồi xếp bằng phía bên trên tòa hoa sen.

Đại Phật Như Lai được nghe biết là phiên bản tôn cơ bạn dạng nhất của Mật Tông. Được tính vào hai bộ Mật Tông Đại Pháp. Bảo gồm: Giới Kim cưng cửng và Giới thai Tạng.

Đối với giới Kim Cương thì Đại Nhật Như Lai người yêu Tát được call là Phật Tỳ Lô giá chỉ Na, với 4 vị Phập không giống là: Phật A Súc, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà, Phật Bất ko Thành Tựu. Tất cả những vị Phật này coi Đại Nhật Như Lai tình nhân Tát là trung tâm, biểu lộ cho thể tính trí – đại viện kính trí – đồng đẳng trí – diệu quán giáp trí – thành sở tác trí.

Trong Ngũ Phật giới bầu Tạng, Đại Nhật Như Lai bồ Tát vẫn nằm ở chỗ trung tâm, xung quanh cũng có thể có bốn vị Phật khác với thương hiệu là Đức Phật Khai Phu Hoa vương vãi Như Lai – Đức Phật Bảo Tràng Như Lai – Đức Phật Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai – Đức Phật Vô Lượng quang Như Lai.


Phật Giáo nói rằng Đại Nhật Như Lai người tình Tát vừa giữ chức vụ cao vừa cao chiếu ánh sáng của bản thân cho đầy đủ chúng sinh ở tất cả mọi nơi, xuất hiện thêm con đường thiện cho mọi loài. Từ kia ngài nói một cách khác với thương hiệu là Đại Nhật với ý nghĩ như sau:

Diệt trừ bóng buổi tối nơi sầm uất và chiếu nguồn tia nắng tới – thành tựu đạt được trong quá trình – ánh nắng của ngài ko hề bặt tăm mà luôn tồn trên mãi.

Trí tuệ cùng công đức của Như Lai Đại Nhật


*

Theo lời Mật Tông mang đến rằng, Đại Nhật Như Lai ko chỉ đơn giản dễ dàng là phiên bản tôn mà còn là một mấu chốt giáo lý của Mật Tông. Lý do bởi trí tuệ quang đãng minh của Ngài được chiếu đến mọi nơi.

Ngoài ra còn rất có thể làm mang lại Pháp giới vô biên được phổ chiếu quang quẻ mình, dựa vào đó lộ diện Phật tính, lộ diện thiện căn rõ ràng trong lòng bọn chúng sinh. Đây đó là thành công trong sự nghiệp trần gian hay xuất trần thế nên có tên gọi là Đại Nhật.

Trong tên thường gọi đã bao hàm ba hàm ý nghĩa, Đại Nhật tởm sơ từng gồm ghi chép lại. Nội dung thiết yếu là:

Diệt trừ u tối và phổ mọi ánh sang; Thành tựu các công việc; Ánh sáng sủa không lúc nào mất đi. Vì có cha mặt hàm ý nghĩa sâu sắc này vì thế mặt trời trên vậy gian đó là thứ ko gì có thể sánh được.

Ngoài ra chỉ chọn thực hiện những hình tượng nhỏ tuổi tương đương như khía cạnh trời để thực hiện ví von, vì chưng vậy điện thoại tư vấn Ngài là Đại Nhật – Ma Ha Tỳ Lô giá bán Na (Mahavairocana).

Xem thêm: Galaxy note 6 có giá samsung galaxy note 6 cũ giá rẻ, samsung galaxy note 6


Phật bản Mệnh Đại Nhật Như Lai mang ý niệm nói rằng ngài giống như là khía cạnh trời trên thế gian đã được đào thải u ám. Ngài là mối cung cấp sáng chiếu rọi khắp nơi bất cứ ngày hay đêm. Đồng thời ánh nắng trí tuệ của Ngài còn chiếu rọi sáng sủa rực khắp pháp giới. Giúp bọn chúng sinh mở sở hữu thiện căn một biện pháp bình đẳng, là thành tựu của sự nghiệp vĩ đại.

*

Ý nghĩa tượng Như Lai Đại Nhật

Đại Nhật Như Lai có 4 mặt đông đảo là màu sắc trắng, mang chân thành và ý nghĩa không bị ám nhiễm vết mờ do bụi trần. Tứ mặt có ý nghĩa sâu sắc Phật luôn luôn hướng về bốn hướng để diễn giải Phật Pháp.

Hai tay sinh sản kết ấn thiền định, tay ôm pháp luân ngay thân rốn. Điều này có chân thành và ý nghĩa việc diễn giả Phật Pháp không khi nào ngừng nghỉ

Như Lai Đạt Nhật không phải chỉ là Mật Tông. Mà đồng thời ngài còn chính là mấu chốt giáo lý chúng sanh của Mật Tông. Đây chính là vị thần tượng trưng cho ánh nắng và cả trí tuệ.

Trí tuệ của Ngài luôn luôn soi rọi khắp mọi nơi hỗ trợ cho thiện căn chúng sinh lộ diện Phật tính. Vì vậy nhưng ngài với trong mình cái tên Đại Nhật. Với ý nghĩa diệt trừ đi sự u tối và khai sáng cho việc đó sinh.

Phật bản mệnh tuổi Mùi, Thân


*

Đức Như Lai Đại Nhật người yêu Tát chính là Phật bản mệnh cho tuổi Mùi cùng tuổi Thân. Ngài đó là đại diện đến trí tuệ của Phật giáo buổi tối cao giúp giải tỏa hết tai ương.

Ngoài ra còn cung cấp giải vây cho tất cả những người tuổi Mùi cùng tuổi Thân kiêng khỏi những kiếp nạn. Hầu hết ai nhận thấy sự phù hộ của Ngài cũng trở nên nhờ này mà được mở sở hữu trí tuệ. Làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thành công trong tất cả sự nghiệp.

Những tín đồ sinh vào khoảng thời gian Mùi, Thân sẽ cảm nhận sự phù hộ cùng độ trì của Phật Như Lai Đại Nhật. Ngài sẽn mang lại cho chính mình sức mạnh trí thức và ánh sáng. Nhờ đó giúp cho bạn vượt qua được gần như sự cực khổ và bi quan trong cuộc sống thường ngày dân gian.

Sau đó thâu tóm được đường nét tinh hoa của bạn vật, tiếp thêm dũng khí, quả cảm bước lên để mang lại với chân mây ánh sáng. Cũng nhờ vào được quý nhân phù hộ đề nghị sự nghiệp thăng tiến, dễ làm ra nghiệp lớn.


Thần Chú Tỳ Lô giá Na Phật

“Nếu các chúng sanh tạo nên đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp cầm cố giới. Khi thân hoại mạng thông thường bị đọa vào ác đạo. Cần sử dụng Chơn ngôn này gia trì vào trong đất cát sạch sẽ cho đầy đủ 108 trở nên rồi tán sa rải trên thi hài của vong nhơn hoặc trên mồ mả họ. Vong nhơn kia giả dụ ở địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sinh … nhờ vào oai lực gia trì của Chơn ngôn, nhờ vào sức thần thông của chú lực, bây giờ liền được ánh hào quang quẻ của chư Phật rọi vào thân, trừ được những quả báo, xả thân khổ sở, vãng sanh về nước rất Lạc tây thiên Liên hoa hóa sanh, thẳng cho thành Phật không còn bị đọa lạc“.Thần Chú Đại Nhật Như Lai bạn dạng dài

Om Namo Bhagavate Sarva Durgate Parishudhane Rajaya Tathagataya Arahatay Samya Sambuddhaya Tadyatha Om Shodhane Shodhane Sarva Papam Vishodhane Shudhe Vishudhe Sarva Karma Avarana Vishodhanaya Savaha.Thần chú ánh nắng – Mantra of light – Chú Vãng Sanh:

Oṃ Amogha Vairocana Mahāmudrā Maṇipadma Jvāla Pravarttaya Hūṃ

ओं अमोघ वैरोचन महामुद्रा मणि पद्म ज्वाल प्रवर्त्तय हूं

Án A tuyển mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ mẫu mã Nại Ra. Mạ Nỉ chén Nạp Mạ Nhập Phạ Ra bát Ra Mạt Đa Dã Hồng.

Công năng của mền Tỳ Lô giá bán Na tiệm Đảnh:


(Thần chú này được viết vào Mền quang đãng Minh dùng để đắp trên thân bạn chết)

Siêu sanh về cõi Phật : mền quang đãng minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Bởi vì oai quang cùng thần lực của chơn ngôn, fan chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu fan bất đắc kỳ tử được đắp mền quang quẻ minh này, vong linh cũng được siêu sanh về cực Lạc.Trị được những thần trùng (trùng tang liên táng) : Đắp mền Tỳ-lô cho tất cả những người bị chết trùng, vong linh được sinh về cõi Phật, gia đình người quá cố gắng hưởng được sự an lành.Có kĩ năng : giúp các hương linh, súc sanh, ngã quỷ, bọn chúng sanh trong âm phủ được bay kiếp và được tái sanh trong những cảnh giới lành.

Khi trì tụng thì hành giả yêu cầu phát vai trung phong từ bi nhất tâm mong nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ sẽ được tái sanh trong số cảnh giới lành.

Hành giả buộc phải tụng chú ít nhất là 7 lần vào trong thức ăn, nước uống nhằm cúng thí cho các loài súc sinh và xẻ quỷ.


Phương Pháp Tán Sa :

Lấy cát giữa lòng sông mang về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa, để trong chén con nước sạch.

Tay trái kiết ấn hủ lậu bưng chén bát trước ngực, còn tay mặt kiết ấn cát tường như ý trước ngực, mắt ngó vào bát, mồm tụng 108 trở nên Thần chú Tỳ Lô giá Na Phật Đại tiệm Đảnh quang Chơn Ngôn, gia trì ba đêm liên tục rồi đem cat ấy rải lên mồ mả hay thi hài của tín đồ đã mất thì những chư linh này ngay tức thì được cực kỳ sanh.

Hoặc viết Thần chú này trên vải, giấy vàng rồi đắp lên thi hài người đã mất, chư linh sẽ nhờ chú lực được rất sanh cõi Phật.


Tổng hợp và dịch từ: thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, Weekly
Buddha

Đóng góp:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSn
F4f
CTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm thư giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn

Facebook messenger & Fanpage

Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

Sagomeko – Sông Nước Miền Tây – Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam – chia sẻ Kiến Thức website – du lịch Đất Mũi Cà Mau – Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các nội dung bài viết chính:

Phật thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán cố gắng Âm người tình Tát, Đại nuốm Chí người yêu Tát, Phổ Hiền người yêu Tát, Văn Thù người yêu Tát, Địa Tạng Vương bồ Tát, Phật Dược Sư lưu giữ Ly vương Quang, Liên Hoa sinh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật mẫu mã – Tara, Dzambhala – Ngũ bộ Thần Tài

Lục từ Đại Minh Chú, Chú Đại Bi tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai mèo Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *