5 Lỗi Tính Giá Thành Trên Misa, Cách Tính Giá Thành Sản Phẩm Trên Phần Mềm Misa

Ví dụ download 1 tấn điều hạt, về phơi thu vô 870kg điều khô, xuất 870kg điều khô này đi xấy tách vỏ điều sẽ tiếp thu 261kg điều xô, 609kg vỏ, xuất 261kg điều xô tối ưu gọt bỏ vỏ lụa thì bỏ túi 209kg nhân điều

Từ quy trình chi tiết này bản thân sẽ làm cho như sau. Chị ấy tuân theo tt 133 nhé.

Bạn đang xem: Tính giá thành trên misa

Và cách cuối địa điểm vỏ lụa sẽ vứt ra luôn vì khôngbán cũng khônglàm j cả.

Bước 1: địa thế căn cứ Bảng kê thiết lập điều nông sản của nông dân : tải hàng/ mua sắm và chọn lựa trong nước nhập kho: Nợ 152/331: sl 1.000 kg

khai báo mã VTTHH điều hạt để nhập

Bước 2: công đoạn này tính theo giản đơn

1.Vào trong hạng mục VTHH Khái báo mã ĐIều khô với tính chất là TP.

2.Vào danh mục/ Đối tượng tập hợp bỏ ra phí/ tạo thành 1 mã DTTHCP tên là điều khô và chọn mã sp là vấn đề khô.

3.Xuất kho/ xuất kho sx/ chọn mã điều hạt xuất kho ra : Nợ 154/ gồm 152 lựa chọn KMCP là NVLTT với chọn đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí là điều khô.

4.Nhập kho/ Nhập kho sản phẩm điều thô Nợ 155/ 154: GÕ con số 870kg

5. Hội chứng từ NVK hạch toán ngân sách nhân công phơi điều: Nợ 154/334 nhớ lựa chọn KMCP là cntt và lựa chọn DTTHCP là vấn đề hạt khô.

6. Tính giá chỉ thành/cập nhật giá bán nhập kho với tính lại giá xuất kho.

Bước 3: công đoạn này tính theo hệ số

1. Vào danh mục / sản xuất hai mã thành phẩm là điều xô với vỏ điều.

2.Danh mục/ đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí/ chế tạo 1 mã đối tượng THCP là Phân xưởng.và lựa chọn hai mã TP vừa tạo trên là điều xô cùng vỏ điều.

3.Xuất kho sản xuất NỢ 154/155: Nhớ chọn KMCP là NVLTT với DTTHCP là Phân xưởng.

4. Hạch toán ngân sách nhân công : NỢ 154/ 334 nhớ lựa chọn KMCP là NCTT:và lựa chọn DTTHCP là phân xưởng

5. Tiền năng lượng điện : Nợ 154 có 331 nhớ chọn KMCP là Sxc:và chọn DTTHCP là phân xưởng

6.NHập kho thành phẩm: Nợ 155/ có 154 sẽ có được hai mẫu thành phẩm là điều xô: cùng vỏ và nhớ chọn DTTHCP là Phân xưởng.

7. Vào giá cả Khai báo định nút sản phẩm/ Khai giá thành của nhì thành phẩm.cái này rất có thể ước lượng giá.

8. Tính ngân sách chi tiêu the PP hệ số tỷ lệ.

Bước 4:

1, Khái báo mã thành quả là nhân điều .

2. Khái báo mã DTTHCP là Nhân điều chọn sp là nhân điều.

3. Xuất kho cung cấp : Nợ 154 và gồm 155: lựa chọn KMCP Là NVLTT với chọn đối tượng người tiêu dùng THCP là nhân điều.

4. Hạch toán chi tiêu nhân công: Nợ 154/ 334: lựa chọn KMCP Là NCTT và chọn đối tượng người tiêu dùng THCP là nhân điều.

5.Nhập kho TP: Nợ 155 (nhân điều)/154: gõ số lượng vào.nhớ chọn Dtthcp cùng nhân điều

6. Tính chi phí đợt tiếp theo sau pp giản đơn.

Chú ý: sau mỗi công đoạn phải tính xuất kho lại để cập nhật giá của công đoạn tiếp theo.Nếu tất cả phát sinh các chi tiêu khác trong phân phối của từng quy trình thì lựa chọn DTTHCP của từng công đoạn.

còn nếu mà là bỏ ra phi chung ở trong phòng máy thì quăng quật trống DTTHCP để tự bằng phẳng trong khâu tính giá cả của từng công đoạn

Chia sẻ trên đây của bản thân mình hy vọng góp được các bạn.

Trụ sở thiết yếu Hà Nội:Tầng 12 - tòa nhà đá quí Flower - 48 Lê Văn Lương - Nhân thiết yếu - tx thanh xuân - Hà Nội

Để tính được chi tiêu cho những sản phẩm đưa đi gia công, chế biến, thực hiện theo 8 bước sau:

Bước 1: Khai báo thành phẩm đưa đi gia côngVào Danh mụcVật bốn hàng hoáVật tứ hàng hoá, chọn chức năng Thêm.

*

Khai báo thành phẩm mang đi gia công => nếu khai báo tính chất là Thành phẩm.Sau lúc khai báo xong, dìm Cất.Bước 2: Khai báo đối tượng người dùng tập hợp ngân sách được thực hiện để tính giá thành theo phương pháp giản đơnVào Danh mụcĐối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm.Do áp dụng cách thức tính giá bán giản đơn nên lúc khai báo đối tượng người dùng tập hòa hợp chí phí, kế toán lựa chọn loại đối tượng người sử dụng tập hợp giá thành là Sản phẩm.

*

Khai báo các thông tin nên về đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí, tiếp nối nhấn Cất.

Lưu ý: Với cách thức tính giá bán giản đơn, mỗi đối tượng người sử dụng tập hợp giá thành sẽ khớp ứng với một thành phẩm bắt buộc sản xuất ra.

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu mang đi gia côngVào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, chọn tác dụng ThêmXuất kho bên trên thanh vẻ ngoài để xuất kho nguyên vật liệu dùng để mang theo gia công.

Xem thêm:

*

Đối với các đưa ra phí trực tiếp thì NSD cần chọn đối tượng tập hợp đưa ra phí (đối tượng THCP) Kiểm tra triệu chứng từ xuất kho, kế tiếp nhấn Cất.Bước 4: nhận hóa 1-1 về túi tiền gia công Vào phân hệ Quỹtab Thu, bỏ ra tiền, chọn công dụng ThêmChi tiền.

*

Khai báo triệu chứng từ phiếu bỏ ra về ngân sách giá công so với sản phẩm đi gia công kho.

Lưu ý: Kế toán cần chọn đối tượng người sử dụng THCP tương ứng

Nhấn Cất.Bước 5: Nhập kho thành phẩm gia côngVào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, chọn chức năng ThêmNhập kho:Chọn loại bệnh từ là Thành phẩm sản xuất.

*

Khai báo triệu chứng từ nhập kho và con số thành phẩm kết thúc được nhập kho. Lưu ý: NSD yêu cầu chọn đối tượng người dùng THCP tương ứng, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Đơn giá của kết quả nhập kho đã được khối hệ thống tính và cập nhật sau khi kế toán tài chính thực hiện xong việc tính giá trên phân hệ Giá thành.

Bước 6: khẳng định kỳ tính giá thànhVào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất liên tục – Giản đơn, chọn tính năng Thêm.

*

Chọn kỳ tính chi tiêu và đối tượng người tiêu dùng tập hợp giá cả đã được khai báo ở bước 2.Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.Bước 7: Tính túi tiền sản phẩmVào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất thường xuyên – Giản đơn, tại màn hình danh sách dấn chuột yêu cầu và chọn công dụng Tính giá chỉ thành

*

Chọn kỳ tính giá bán thành, tiếp đến nhấn Đồng ý, khối hệ thống sẽ có thể chấp nhận được kế toán tiến hành tính ngân sách theo cách thức giản đơn theo 3 bước sau:Bước 1: Phân bổ chi phí chung => khối hệ thống sẽ auto tổng hợp những chứng từ bỏ xuất kho nguyên liệu (TK 621), hạch toán ngân sách chi tiêu lương (TK 622), chi phí sản xuất tầm thường (TK 627) chưa tồn tại thông tin Đối tượng tập hợp chi phí để triển khai việc phân bổ chi phí:

*

Nhập tỷ lệ phân chia và lựa chọn phân bổ theo một trong số tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi tầm giá trực tiếp hoặc Định mức.

*

Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ auto phân bổ ngân sách theo từng đối tượng tập hợp chi tiêu trong kỳ tính giá chỉ thành.Sau khi phân bổ xong, nhận Tiếp theo.

Lưu ý:

1. Hệ thống sẽ ko tổng hợp các chứng từ bỏ hạch toán đang có tin tức Đối tượng tập hợp chi tiêu để tiến hành phân bổ ngân sách chi tiêu chung.2. Có thể kiểm tra list chứng được tổng hợp nhằm phân bổ ngân sách chi tiêu chung bằng cách sử dụng tác dụng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định ngân sách chi tiêu phân bổ.3. Để phân bổ được giá thành chung theo Định mức, kế toán phải vào menu Nghiệp vụGiá thànhKhai báo định nấc phân bổ giá thành theo đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí nhằm khai báo định mức túi tiền cho từng đối tượng người dùng tập hợp đưa ra phí.4. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp giá vốn bình quân, trước khi triển khai phân bổ giá cả chung cần phải thực hiện tác dụng Tính giá bán xuất kho trên phân hệ Kho.5. Trường hợp chọn tính năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập cấu hình phục vụ cho vấn đề phân bổ chi tiêu chung trước đó sẽ bị xóa đi cùng kế toán phải thực hiện lại việc khai báo.6. Sau thời điểm tính chi tiêu xong, rất có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân chia trên tab Bảng phân bổ ngân sách chi tiêu chung của screen danh sách kỳ tính giá bán thành.

Bước 2: Đánh giá bán dở dang cuối kỳ => trường hợp chấm dứt kỳ tính chi tiêu vẫn còn tồn tại các thành quả chưa cung cấp xong, kế toán cần khẳng định giá trị dở dang vào cuối kỳ cho từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí:

*

Lựa chọn review dở dang theo một trong các tiêu thức sau: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc Theo định mức, kế tiếp nhập số lượng dở dang và xác suất % ngừng cho từng thành phẩm.Nhấn Tính giá cả dở dang, hệ thống sẽ tự động xác định ngân sách dở dang mang đến từng đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí.Sau khi đánh giá giá thành dở dang xong, nhấn Tính giá chỉ thành.

Lưu ý:

1. Để đánh giá được túi tiền dở dang cuối kỳ theo Định mức, kế toán phải vào thực đơn Nghiệp vụGiá thànhSản xuất thường xuyên giản đơnKhai báo định mức giá cả thành phẩm để khai báo định mức giá cả cho từng thành phẩm.

2. Sau thời điểm tính chi phí xong, rất có thể kiểm tra thông tin dở dang cuối kỳ thông qua Bảng tập hợp chi tiêu theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp túi tiền theo khoản mục (chức năng chuột bắt buộc tại màn hình danh sách kỳ tính giá chỉ thành).

Bước 3: Tính giá chỉ thành => sau khoản thời gian thực hiện chức năng Tính giá thành ngơi nghỉ bước reviews dở dang, khối hệ thống sẽ auto lập bảng tính giá bán thành:

*

Sau khi tiến hành tính giá cả xong, kế toán đang thực hiện chức năng Cập nhật giá chỉ nhập kho để cập nhật giá thành vừa tính của các thành phẩm vào những chứng tự nhập kho sẽ lập ở cách 5. Bên cạnh đó kế toán gồm thể update luôn giá xuất kho cho những thành phẩm đó bằng cách chọn tính năng Cập nhật giá chỉ xuất khoKiểm tra lại bảng tính giá bán thành, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Sau khi tính ngân sách xong, rất có thể kiểm tra lại chi phí của từng kết quả trên tab Bảng tính giá thành của screen danh sách kỳ tính giá chỉ thành.2. Ngôi trường hợp mong kiểm tra lại những khoản giá thành trực tiếp ship hàng cho việc tính chi tiêu hoặc các khoản chi tiêu làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá thành của thành phẩm, kế toán dìm chuột cần tại màn hình hiển thị danh sách kỳ tính túi tiền và chọn chức năng Tập hợp chi phí trực tiếp hoặc Tập đúng theo khoản giảm giá thành.3. Khi kế toán thực hiện cập nhật giá nhập kho cho các thành phẩm vào kỳ tính giá thành, thì hệ thống cũng auto tính luôn luôn giá nhập kho cho các thành phẩm đó.4. Sau thời điểm kế toán thực hiện update giá xuất kho sản phẩm thì hệ thống cũng auto tính giá chỉ xuất kho cho các thành phẩm đó

Bước 8: Kết đưa các giá thành phát sinh trong kỳ tính giá thành để khẳng định tổng giá thành cho những sản phẩm ngừng (Bước này chỉ áp dụng với Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200)

Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất thường xuyên – Giản đơn, tại screen danh sách nhấn chuột yêu cầu và chọn chức năng Kết chuyển chi phí.Chọn kỳ tính giá chỉ thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động hóa tổng hợp chi phí của các tài khoản 621, 622, 627… để kết gửi sang 154:

*

Kiểm tra lại chứng từ kết chuyển, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp mong muốn xem lại những chứng tự kết chuyển túi tiền đã lập trước đó, kế toán chọn công dụng Duyệt trên hội chứng từ Kết chuyển ngân sách để tra cứu kiếm.2. Thao tác tương tự như khi tính chi phí cho sản phẩm đưa đi gia công tính theo cách thức Hệ số, tỷ lệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *