Bảng Giá Plc Siemens S7-1200, Bảng Giá Plc S7 1200 Năm 2020

Mã sản phẩmMô tảXuất xứList price VNDĐơn giá không VAT
S7-1200--
Central processing units--
6ES7211-1AE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 vì chưng 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, power nguồn supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KBCN3,795,0002,846,000
6ES7211-1BE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 do relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KBCN3,795,0002,846,000
6ES7211-1HE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 vị relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, power nguồn supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KBCN3,795,0002,846,000
6ES7212-1AE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 vì 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KBCN5,103,0003,827,000
6ES7212-1BE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 vị relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KBCN5,103,0003,827,000
6ES7212-1HE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 do relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, nguồn supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KBCN5,103,0003,827,000
6ES7214-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 bởi vì 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, nguồn supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KBCN7,719,0005,789,000
6ES7214-1BG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 bởi vì relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KBCN7,719,0005,789,000
6ES7214-1HG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 bởi relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, nguồn supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KBCN7,719,0005,789,000
6ES7215-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 vị 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 m
A DC, nguồn supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB
CN11,622,0008,717,000
6ES7215-1BG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 bởi vì relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 m
A DC, nguồn supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB
CN11,622,0008,717,000
6ES7215-1HG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 vì chưng relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 m
A DC, power nguồn supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 125 KB
CN11,622,0008,717,000
6ES7217-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 do 24 V DC; 0.5A; 4 bởi vì RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 m
A power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 150 KB
CN16,790,00012,592,000
Accessories--
6ES7221-3AD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital input SB 1221, 4 DI, 5V DC 200k
Hz, Sourcing input
CN1,307,000980,000
6ES7221-3BD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital input SB 1221, 4 DI, 24 V DC 200 k
Hz, Sourcing input
CN1,307,000980,000
6ES7222-1AD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital output SB 1222, 4 DQ, 5V DC 200k
Hz
CN1,307,000980,000
6ES7222-1BD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital output đầu ra SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 k
Hz
CN1,307,000980,000
6ES7223-0BD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI 24 V DC/2 vị 24 V DCCN1,307,000980,000
6ES7223-3AD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200k
Hz
CN1,307,000980,000
6ES7223-3BD30-0XB0SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 k
Hz
CN1,307,000980,000
6ES7231-4HA30-0XB0SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20 m
A
CN1,307,000980,000
6ES7231-5PA30-0XB0SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000CN1,973,0001,479,000
6ES7231-5QA30-0XB0SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or KCN1,973,0001,479,000
6ES7232-4HA30-0XB0SIMATIC S7-1200, Analog output, SB 1232, 1 AO, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20m
A (11 bit resol.)
CN1,973,0001,479,000
6ES7241-1CH30-1XB0SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241, RS485, terminal block, supports FreeportCN1,689,0001,267,000
6ES7274-1XA30-0XA0SIMATIC S7-1200, analog simulator SIM 1274, 2 potentiometer inputsCN1,130,000847,000
6ES7274-1XK30-0XA0SIMATIC S7-1200, Simulator module SIM 1274, for CPU 1217C, 14 input đầu vào switches, 10x 24 V DC inputs, 4x 1.5 V differential inputsCN2,885,0002,163,000
6ES7290-3AB30-0XA0SIMATIC S7-1200, RJ45 strain-relief assembly, Dual Port 4 units per packing unitCN513,000385,000
6ES7290-6AA30-0XA0SIMATIC S7-1200, Extension cable 2-tier thiết lập for SM 12XX, 2.0mCN1,178,000883,000
6ES7291-1AD30-0XA0SIMATIC S7-1200, spare part font flaps CPU 1217C (CPU 1217C front flap vị trí cao nhất /front flap bottom/signal board cover) 4 units eachCN653,000489,000
6ES7292-1AK30-0XA0SIMATIC S7-1200, spare part I/O terminal block tin-coated CPU 1217C on input side (4 units with 10 screws each)CN1,050,000788,000
6ES7292-1AR30-0XA0SIMATIC S7-1200, spare part I/O terminal block tin-coated CPU 1217C on input side (4 units with 16 screws each)CN1,050,000788,000
6ES7292-1AT30-0XA0SIMATIC S7-1200, spare part I/O terminal block tin-coated CPU 1217C on đầu ra side (4 units with 18 screws each)CN1,050,000788,000
6ES7292-1BF30-0XB0SIMATIC S7-1200, spare part I/O terminal block gold-plated analog signals CPU 1215C/1217C, (4 units with 6 screws each)CN653,000489,000
6ES7297-0AX30-0XA0SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 for long-term buffering of the real time clock, plug-in in the signal board receptacle of the S7-12XX (FW3.0 or higher); Battery (CR1025) not included in scope of deliveryCN1,178,000883,000
6ES7822-0AA05-0YA5SIMATIC STEP 7 Basic V15.1; Floating License; Engineering Software in TIA Portal; SW và documentation on DVD; license key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows hệ thống 2012R2 (64-bit), Windows Server năm 2016 (64 bit); for configuration of SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels ******************************* Content: set (3x DVD + 1x USB)DE7,355,0005,516,000
6ES7822-0AE05-0YA5SIMATIC STEP 7 Basic V15.1; Floating License download; Engineering Software in TIA Portal; software, documentation và license key for download; Class A; 6 languages: de, en, fr, es, it, zh; executable in Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows server 2012R2/2016; for configuration of SIMATIC S7-1200, SIMATIC Basic Panels ******************************* email address required for deliveryDE6,545,0004,908,000
6ES7822-1AA05-0YA5SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1; Floating License; Engineering Software in TIA Portal; SW and documentation on DVD; license key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows server 2012R2 (64-bit), Windows Server năm nhâm thìn (64 bit); for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/Win
AC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Content: phối (3x DVD + 1x USB)
DE46,556,00034,917,000
6ES7822-1AE05-0YA5SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1 Floating License download; Engineering Software in TIA Portal; software, documentation và license key for download; Class A; 6 languages: de, en, fr, es, it, zh; executable in Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows vps 2012R2/2016; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/Win
AC, SIMATIC Basic Panels ******************************* email address required for delivery
DE41,369,00031,026,000
6ES7954-8LC03-0AA0SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 4 MBDE1,094,000820,000
6ES7954-8LE03-0AA0SIMATIC S7, MEMORY thẻ FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTEDE3,602,0002,701,000
6ES7954-8LF03-0AA0SIMATIC S7, MEMORY card FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTEDE5,468,0004,101,000
6ES7954-8LL03-0AA0SIMATIC S7, MEMORY card FOR S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 256 MBYTEDE7,505,0005,628,000
6ES7954-8LP02-0AA0SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GByteDE13,938,00010,454,000
6ES7954-8LT03-0AA0SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 32 GBDE21,399,00016,049,000


BỘ LẬP TRÌNH PLC S7 1200 SIEMENS CPU 1211C, CPU 1212C và CPU 1214C, CPU 1215C, CPU 1217C

PLC S7 – 1200 là một dòng PLC mới của SIEMENS. Năm 2009, Siemens ra loại sản phẩm PLC S7–1200 SIEMENS dùng để thay thế dần cho PLC S7-200. PLC S7 1200 là thiết bị tự động hóa hóa đơn giản và dễ dàng nhưng bao gồm độ đúng đắn cao. Sản phẩm PLC Siemens S7 – 1200 có phong cách thiết kế dưới dạng các module nhỏ tuổi gọn, linh hoạt, cân xứng cho đa dạng chủng loại các ứng dụng. Chiếc PLC S7 1200 của SIEMENS gồm một giao diện truyền thông thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn cao nhất của truyền thông công nghiệp và không thiếu các tính năng công nghệ mạnh mẽ tích hòa hợp sẵn tạo cho nó biến hóa một giải pháp auto hóa hoàn hảo và toàn diện. Giá bán plc s7 1200 phải chăng trong việc lựa chọn thiết bị.. PLC S7 1200 bao gồm 5 chiếc là CPU 1211C, S7 1200 CPU 1212C cùng S7 1200 CPU 1214C, S7 1200 CPU 1215C, S7 1200 CPU 1217C.

Bạn đang xem: Giá plc siemens s7-1200

Với kiến tạo theo dạng module, tính năng cao, sản phẩm SIMATIC S7-1200 thích phù hợp với nhiều ứng dụng tự động hóa hóa khác nhau, cấp độ từ bé dại đến trung bình. Đặc điểm nổi bật là nó được tích đúng theo sẵn cổng truyền thông media Profinet (Ethernet), thực hiện chung một trong những phần mềm Simatic Step 7 Basic cho vấn đề lập trình PLC cùng các màn hình HMI. Điều này giúp cho việc thiết kế, lập trình, thi công hệ thống điều khiển được cấp tốc chóng, solo giản

*
PLC S7 1200 SIEMENS

PLC S7-1200 SIEMENS là gì?

Giới thiệu PLC S7 1200, bao gồm :3 bộ điều khiển nhỏ dại gọn với sự phân loại trong các phiên bản khác nhau giống hệt như điều khiển AC hoặc DC phạm vi rộng2 mạch tương tự như và số mở rộng điều khiển mô-đun trực tiếp trên CPU làm cho giảm giá cả sản phẩm13 module tín hiệu số và tựa như khác nhau2 module tiếp xúc RS232/RS485 để tiếp xúc thông qua kết nối PTPBổ sung 4 cổng Ethernet
Module nguồn PS 1207 ổn định, chiếc điện áp 115/230 VAC và điện áp 24 VDC

Các dòng bao gồm của PLC S7 1200:

S7-1200 tất cả 5 mẫu là CPU 1211C, CPU 1212C cùng CPU 1214C, CPU 1215C, CPU 1217C.

PLC S7 1200 CPU 1211C

POWER SUPPLY: 20.4 – 28.8VDC6 DI 24V DC;4 bởi 24 V DC2 AI 0 -10V DCPROGRAM/DATA MEMORY:50 KB

*
S7 1200 CPU 1211C

PLC S7 1200 CPU 1212C 

POWER SUPPLY: 20.4 – 28.8VDC8 DI 24V DC;6 vị 24 V DC2 AI 0 -10V DCPROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB

*
S7 1200 CPU 1212C

PLC S7 1200 CPU 1214C

POWER SUPPLY: 20.4 – 28.8VDC14 DI 24V DC;10 bởi vì RELAY 2A2 AI 0 -10V DCPROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

*
S7 1200 CPU 1214C

PLC S7 1200 CPU 1215C

POWER SUPPLY: 20.4 – 28.8VDC14 DI 24V DC;10 vị 24 VDC – 0.5A2 AI 0 -10V DC2 AO 0-20m
A DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 150 KB

*
S7 1200 CPU 1215C

PLC S7 1200 CPU 1217C

*
*
Kết nối PLC S71200

Các yếu tố của PLC S7-1200 bao gồm:

– 3 bộ điều khiển nhỏ tuổi gọn với sự phân loại trong số phiên bản khác nhau giống hệt như điều khiển AC, RELAY hoặc DC phạm vi rộng

– 2 mạch giống như và số mở rộng ngõ vào/ra trực tiếp trên CPU làm cho giảm chi tiêu sản phẩm

– 13 module bộc lộ số và tương tự khác nhau bao hàm (module SM cùng SB)

– 2 module tiếp xúc RS232/RS485 để giao tiếp thông qua liên kết PTP

– bổ sung cập nhật 4 cổng Ethernet

– Module nguồn PS 1207 ổn định định, mẫu điện áp 115/230 VAC cùng điện áp 24 VDC

Cấu chế tạo ra của bộ điều khiển và tinh chỉnh Siemens CPU S7-1200

Các module CPU khác biệt có hình dạng, chức năng, vận tốc xử lý lệnh, bộ nhớ chương trình khác nhau….

Đặc tính nghệ thuật của CPU S7-1200 siemens

Tùy vào áp dụng điều khiển khối hệ thống để hoàn toàn có thể chọn các mã sản phẩm phù hợp.

Xem thêm: Báo Giá Kính Cường Lực 10Mm, 12Mm, 20Mm, Kính Cường Lực 10Mm Gía 355

Các module vào hệ PLC S7 1200

Các module CPU khác nhau có hình dạng, chức năng, vận tốc xử lý lệnh, cỗ nhớchương trình khác nhau….

PLC S7-1200 có các loại sau

1 cổng biểu đạt ra analog 12 bit (+- 10VDC, 0-20m
A)2 cổng biểu hiện vào + 2 cổng tín hiệu ra số, 0.5A

Modules mở rộng tín hiệu vào/ra

Các module mở rộng tín hiệu vào/ra được gắn thêm trực tiếp vào phía bên buộc phải của CPU. Với dải rộng các loại module dấu hiệu vào/ra số và analog, góp linh hoạt trong áp dụng S7-1200. Tính đa dạng chủng loại của các module biểu thị vào/ra đã được liên tục phát triển.

Module truyền thông

Bên cạnh tuyền thông ethernet được tích hòa hợp sẵn, CPU s7-1200 có thể mở rộng lớn được 3 moulde truyền thông media khác nhau, hỗ trợ cho việc liên kết được linh hoạt. Tại thời điểm reviews S7-200 ra thị trường, có những module RS232 va RS485, hỗ trợ các protocol truyền thông như modbus, USS…

*

Nổi nhảy tính năng

+ Cổng media Profinet (Ethernet) được tích hòa hợp sẵn:

Dùng để kết nối máy tính, với screen HMI hay truyền thông PLC-PLCDùng kết nối với những thiết bị khác gồm hỗ trợ chuẩn Ethernet mở
Đầu nối RJ45 với tính năng tự động chuyển đổi đấu chéo
Tốc độ truyền 10/100 Mbits/s
Hỗ trợ 16 kết nối ethernet
TCP/IP, ISO on TCP, với S7 protocol

+ các tính năng về đo lường, tinh chỉnh và điều khiển vị trí, điều khiển quá trình:

6 cỗ đếm vận tốc cao (high tốc độ counter) dùng cho các ứng dụng đếm cùng đo lường, trong các số đó có 3 bộ đếm 100k
Hz và 3 cỗ đếm 30k
Hz2 ngõ ra PTO 100k
Hz để điều khiển vận tốc và vị trí bộ động cơ bước hay bộ lái servo (servo drive)Ngõ ra điều rộng xung PWM, điều khiển tốc độ động cơ, địa điểm valve, hay điều khiển và tinh chỉnh nhiệt độ…16 bộ tinh chỉnh và điều khiển PID với tính năng tự động xác định thông số điểu khiển (auto-tune functionality)

+ PLC S71200 thiết kế linh hoạt:

Mở rộng biểu lộ vào/ra bằng board tín hiệu không ngừng mở rộng (signal board), gắn thêm trực tiếp phía trước CPU, giúp mở rộng tín hiệu vào/ra nhưng không chuyển đổi kích thước hệ điều khiển
Mỗi CPU rất có thể kết nối tối đa 8 module không ngừng mở rộng tín hiệu vào/ra.Ngõ vào analog 0-10V được tích hòa hợp trên CPU3 module truyền thông hoàn toàn có thể kết nối vào CPU mở rộng kĩ năng truyền thông, vd module RS232 tuyệt RS485Card ghi nhớ SIMATIC, cần sử dụng khi nên rộng bộ nhớ cho CPU, copy chương trình ứng dụng hay khi update firmware
Chẩn đoán lỗi online / offline

Lập trình

Phần mềm dùng để lập trình mang lại S7-1200 là Step7 Basic. Step7 Basic hỗ trợ ba ngữ điệu lập trình là FBD, LAD cùng SCL. Phần mềm này được tích vừa lòng trong TIA Portal 11 của Siemens.

Giao tiếp

S7-1200 cung ứng kết nối Profibus và kết nối PTP (point khổng lồ point).

Giao tiếp PROFINET với:

– những thiết bị lập trình

– vật dụng HMI

– những bộ điều khiển SIMATIC khác

Hỗ trợ những giao thức kết nối:

– TCP/IP

– SIO-on-TCP

– tiếp xúc với S7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *