Kim cương 6 ly 3 giá kim cương kim lý, kim cương phổ thông 4ly1

Cập nhật thông tin cụ thể về tin tức, bảng giá, nhận định và đánh giá xu hướng thị trường Bảng giá bán Kim cưng cửng Kim Lý tiên tiến nhất trên trang web Raffles.edu.vn. Mong muốn nội dung nội dung bài viết sẽ đáp ứng nhu cầu được nhu cầu của bạn, công ty chúng tôi sẽ hay xuyên cập nhật mới nội dung bảng giá Kim cương cứng Kim Lý để các bạn nhận được thông tin mau lẹ và đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Giá kim cương kim lý


Bảng giá trang sức quý kim cưng cửng / hột xoàn

Nhẫn kim cương

Dây cổ / dây chuyền sản xuất kim cương

Bông tai kim cương

Lắc kim cương

Vòng kim cương

Mặt dây chuyền sản xuất kim cương

Giá kim cưng cửng viên / hột xoàn tự nhiên hôm nay

Giá các thành phầm dưới đây là kim cương tự nhiên và thoải mái dạng viên tròn (rời), chưa phải là kim cương cứng tấm tốt kim cưng cửng nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức tự website của những công ty niêm yết.


Giá kim cương cứng DOJI


Nước (Màu Sắc)Độ Tinh Khiết
Giá chào bán (Đồng) 6.3 1.01 D VVS1 463,056,000 6.3 1.01 D VVS2 390,493,000 6.3 1.00 E IF 458,902,000 6.3 1.00 F IF 388,302,000 7.2 1.42 D VVS1 806,883,000 7.2 1.50 E VVS2 652,560,000 7.2 1.50 D VS1 628,577,000 8.1 2.01 E VVS2 1,468,621,000 8.1 1.90 F VVS2 1,382,224,000 8.1 1.90 E VS2 1,216,149,000 9.0 2.60 F VVS1 2,691,491,000 6.0 0.74 E VVS1 218,299,000 6.0 0.82 E VVS2 200,223,000 6.8 1.22 E VVS1 531,698,000 5.0 0.50 D VS1 65,122,000 5.0 0.46 E VS2 59,945,000 4.5 0.34 D VVS2 29,515,000 4.5 0.35 D VVS2 29,515,000 4.5 0.35 F IF 29,690,000 4.5 0.36 F IF 29,690,000 4.5 0.36 E VVS2 28,950,000 4.5 0.33 E VVS2 28,950,000 5.4 0.6 E VS1 76,272,000 5.4 0.6 E VVS1 95,545,000 5.4 0.6 F VS1 73,674,000 5.4 0.6 F VS1 73,674,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5 0.5 D VS2 60,163,000 5 0.5 E IF 71,783,000 6 0.8 E VS2 153,541,000 4.5 0.34 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 6.3 1 F VVS1 373,649,000 4.5 0.36 D VS1 25,978,000 4.5 0.36 D VS1 25,978,000 6 0.75 D VS1 169,992,000 6 0.78 D VS1 169,992,000 6 0.8 D VVS1 235,305,000 6 0.81 D VVS2 209,757,000 6 0.76 E VVS1 218,299,000 6 0.85 E VVS1 218,299,000 6 0.76 E VVS1 218,299,000 6 0.76 F IF 219,340,000 6 0.85 F VS1 149,796,000 6 0.78 F VS2 144,446,000 6 0.8 F VVS1 204,621,000 6 0.8 F VVS2 195,455,000 6.3 1.01 D VS1 334,396,000 6.3 1 D VS1 334,396,000 6.3 1 D VS1 334,396,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 D VVS1 463,056,000 6.3 1 E VS1 318,472,000 6.3 1 E VS1 318,472,000 6.3 1.01 E VVS1 387,358,000 6.3 1 E VVS1 387,358,000 6.3 1 E VVS1 387,358,000 6.3 1 E VVS1 387,358,000 6.3 1 F VVS1 373,649,000 6.3 1 F VVS1 373,649,000 6.8 1.2 D VVS1 591,509,000 6.8 1.15 D VVS1 591,509,000 6.8 1.21 E VS1 398,473,000 6.8 1.16 F VVS1 478,113,000 6.8 1.2 F VVS1 478,113,000 5.4 0.6 D IF 116,038,000 5.4 0.6 D IF 116,038,000 5.4 0.6 D IF 116,038,000 5.4 0.6 D VS2 74,757,000 5.4 0.6 D VVS1 103,519,000 5.4 0.6 D VVS1 103,519,000 5.4 0.62 D VVS2 95,521,000 5.4 0.61 E IF 107,037,000 5.4 0.6 E IF 107,037,000 5.4 0.6 E IF 107,037,000 5.4 0.61 E IF 107,037,000 5.4 0.6 E VVS1 98,820,000 5.4 0.59 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.4 0.57 F VS1 73,674,000 5.4 0.62 F VVS1 89,352,000 5.4 0.61 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 7.2 1.36 F VVS2 609,079,000 7.2 1.5 F VVS2 609,079,000 6 0.81 F IF 219,340,000 6 0.8 E VS2 153,541,000 6 0.8 E VS2 153,541,000 7.2 1.51 D VS1 628,577,000 7.2 1.51 D VS2 561,392,000 8.1 1.90 D FL 2,877,989,000 6.3 1.00 E VVS2 383,932,000 6.3 1.00 D VVS1 510,805,000 6.5 1.05 D VVS1 567,686,000 8.1 2.01 E FL 2,142,514,000 4.5 0.34 E VS2 22,878,000 4.5 0.35 D VS2 24,617,000 4,5 0.35 D VS2 24,617,000 4.5 0.35 D VS2 24,617,000 4.5 0.36 D VS2 24,617,000 4.5 0.35 F VVS2 27,889,000 4.5 0.35 F VVS1 28,890,000 4.5 0.34 E VVS2 28,950,000 4.5 0.34 E VVS2 28,950,000 4.5 0.36 E VVS2 28,950,000 4.5 0.35 F IF 29,690,000 4.5 0.33 F IF 29,690,000 4.5 0.35 F IF 29,690,000 4.5 0.33 E VVS1 30,030,000 5.7 0.72 E VVS1 153,264,000 5.4 0.60 E VVS1 95,545,000 5.4 0.60 E VVS2 92,350,000 5.4 0.62 E VVS2 92,350,000 5.4 0.58 F VVS2 87,560,000 5.4 0.60 F VVS2 87,560,000 6.0 0.82 E VVS2 200,223,000 6.2 0.90 E VVS2 286,951,000 6.3 1.00 D VVS2 390,493,000 6.3 1.00 F VVS2 363,546,000 6.3 1.00 F VVS2 363,546,000 6.8 1.17 E VVS1 531,698,000 5.0 0.46 D VS2 60,163,000 5.0 0.46 E VS2 59,945,000 5.7 0.70 F VS1 114,386,000 5.8 0.75 E VS2 125,138,000 4.8 0.4 F VVS1 42,187,000 4.8 0.41 F IF 46,970,000 4.8 0.42 D VVS2 47,177,000 5.0 0.46 F VS1 55,563,000 5.0 0.5 D VS2 60,163,000 5.0 0.5 F VVS2 55,770,000 5.1 0.5 F VVS2 64,849,000 5.1 0.5 F VVS2 64,849,000 5.0 0.5 F VVS2 64,849,000 5.0 0.5 F VVS1 56,759,000 5.1 0.51 E VVS2 67,096,000 5.1 0.52 F VVS1 68,017,000 5.1 0.51 F VVS1 65,346,000 5.1 0.5 F VVS1 68,017,000 5.0 0.5 F VVS1 68,017,000 5.0 0.45 F IF 61,636,000 5.0 0.46 E VVS1 62,182,000 5.0 0.5 E VVS1 62,182,000 5.1 0.52 F IF 72,324,000 5.1 0.51 E VVS1 73,341,000 5.1 0.51 E VVS1 73,341,000 5.1 0.5 E VVS1 73,341,000 5.1 0.5 E VVS1 73,341,000 5.3 0.55 F VVS2 74,484,000 5.3 0.58 F VVS2 74,484,000 5.4 0.62 D VS2 74,757,000 5.3 0.58 E VVS2 75,489,000 5.3 0.57 E VVS2 75,489,000 5.3 0.57 F VVS1 77,370,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.4 0.6 F VVS2 87,560,000 5.1 0.51 E IF 78,221,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 F VVS1 89,352,000 5.4 0.6 D VS1 79,470,000 5.4 0.63 E VVS2 92,350,000 5.4 0.62 E VVS2 92,350,000 5.4 0.61 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.4 0.61 E VVS2 92,350,000 5.4 0.6 E VVS2 92,350,000 5.2 0.51 D VVS2 82,852,000 5.3 0.58 E VVS1 83,581,000 5.3 0.57 E VVS1 78,331,000 5.3 0.55 E VVS1 83,581,000 5.3 0.57 D VVS2 84,257,000 5.3 0.59 D VVS2 84,257,000 5.3 0.57 D VVS2 84,257,000 5.1 0.51 D VVS1 84,677,000 5.4 0.61 F IF 98,333,000 5.4 0.58 E VVS1 95,545,000 5.3 0.56 E IF 88,699,000 5.3 0.56 E IF 88,699,000 5.5 0.62 F VVS2 89,434,000 5.6 0.68 F VVS1 116,214,000 5.6 0.7 E VVS2 120,173,000 5.6 0.63 E VVS1 126,924,000 5.7 0.7 F VVS2 136,968,000 5.7 0.72 F VVS2 136,968,000 5.7 0.71 F VVS2 136,968,000 5.7 0.72 F VVS2 136,968,000 5.7 0.72 F VVS1 142,100,000 5.7 0.71 F VVS1 142,100,000 5.7 0.7 F VVS1 142,100,000 5.7 0.72 F VVS1 116,214,000 5.8 0.77 E VVS2 145,489,000
giá kim cưng cửng 6 ly 3 bên trên thị trường bây chừ là bao nhiêu? Đây là mẫu mã kim cương được rất nhiều người niềm nở vì ngân sách phải chăng và kích cỡ được đến là chuẩn chỉnh nhất lúc lựa chọn download kim cương. Tuy nhiên, giá thành hiện nay trên thị phần mỗi nơi gần như khác nhau. Bởi vì nó phụ nằm trong vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là địa chỉ cửa hàng cung cấp gồm uy tín tuyệt không. Nội dung bài viết dưới đây sẽ share thông tin 6 ly 3 kim cương từng nào tiền và địa chỉ cửa hàng chất lượng để bạn tham khảo. 

Tìm phát âm về kim cưng cửng 6 ly 3

Kim cương 6ly3 hay nói một cách khác là hột xoàn 6 ly 3. Kích thước của viên kim cưng cửng là 6.3mm và gần bằng với viên kim cương 1 carat (viên kim cương cứng 1 carat có size 6.5mm).Một kích thước tuyệt vời nhất và vừa đủ cho phụ khiếu nại trang sức cũng như tài chủ yếu của bạn.

Kim cương cứng 6 ly 3 tất cả số tổng lại là 9, một nhỏ số may mắn mang ý nghĩa sâu sắc trường thọ cùng vĩnh cửu, điều này cũng là lý do khiến cho kim cương 6li3 được phần đông người mến mộ mua làm trang sức đẹp hoặc làm quà khuyến mãi ngay ý nghĩa cho người đặc biệt nhân mọi dịp quan trọng.

Kim cương 6 ly 3 giá bán bao nhiêu?

Kim cương cứng 6.3ly giá bán bao nhiêu nhờ vào vào nhiều điểm sáng và yếu hèn tố không giống nhau. Một viên kim cưng cửng giá trị, thẩm mỹ và làm đẹp và unique được review qua hình dạng, kích thước, màu sắc sắc, độ tinh khiết… Đặc biệt là bao gồm chứng nhận, kiểm tra GIA và được cung cấp tại những địa chỉ cửa hàng uy tín.

Trên thị trường hiện nay, giá chỉ của kim cưng cửng 6.3ly vào mức từ 50 mang đến 250 triệu đồng. Tiếp sau đây là báo giá kim cương thoải mái và tự nhiên 6 ly 3 mà chúng tôi đã tập thích hợp được. Chúng ta có thể tham khảo và đối chiếu trước khi đưa ra quyết định mua nhé!


*

Bạn rất có thể tham khảo bảng báo giá kim cưng cửng 6.3ly sinh hoạt nhiều shop khác nhau. Tuy nhiên, nên lựa chọn những đơn vị unique và được rất nhiều khách hàng đánh giá cao.

Xem thêm: Tổng Hợp Tivi Thường Giá Rẻ Dưới 1 Triệu Mới Nhất T03/2023, Mua Tivi Led Thường Chính Hãng Giá Rẻ Nhất Hà Nội

Một số mẫu Thiết kế dành cho viên kim cương 6 - 7 mm tại pgdhoanhbo.edu.vn gold và Diamond:

Nhẫn Kim cương Nữ 6 - 7 mm

Nhẫn Kim cương Nam 6 - 7 mm

Mua kim cương 6 ly 3 mua chỗ nào uy tín và unique hiện nay?

Lựa lựa chọn được một đơn vị chức năng bán kim cương uy tín thì chúng ta đã nạm trọn trong tay 90% hàng rất đẹp và hóa học lượng. Bởi vì những nơi này sẽ có rất nhiều mẫu mã đẹp, sản phẩm được kiểm tra ngặt nghèo trước khi tới tay khách hàng. Đồng thời việc bh sẽ lâu dài cùng các giấy chứng nhận, chu chỉnh GIA có bắt đầu rõ ràng. Giả dụ như bạn vẫn muốn bán lại sau một thời gian sử dụng cũng trở thành dễ dàng hơn.

pgdhoanhbo.edu.vn Gold & Diamond bao gồm là showroom uy tín của không ít khách hàng hâm mộ kim cương trên nước ta hiện nay. Với khá nhiều năm kinh nghiệm về cung ứng kim cương cùng khối hệ thống đại lý, shop rộng khắp. Đơn vị luôn đem về cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng lúc mua hàng.


*

Lý do đặc biệt quan trọng nhất mà khách hàng luôn đồng hành, chọn thiết lập kim cương tại pgdhoanhbo.edu.vn Gold & Diamond bao gồm là:

- Kim cương được nhập vào 100%, sản phẩm trang mức độ kim cương được chế tác tinh tế từ bàn tay của các nghệ nhân kim hoàn chăm nghiệp. Do vậy giá thành tốt hơn những đơn vị khác trên thị trường và được coi là trùm sỉ kim cương cứng trên thị trường.

- Các trang sức quý kim cương hoàn toàn mới lúc tới tay bạn sử dụng. Điều này, theo tử vi phong thủy sẽ có lại cho người sở hữu như mong muốn trong cuộc sống, tiền bạc và thăng tiến vào công việc.

- không gian ship hàng rất chuyên nghiệp, nhân viên tận tình và chu đáo. Toàn bộ được đào tạo chuyên nghiệp và có kỹ năng và kiến thức rộng về kim cương. Quý khách hàng yên trung tâm và được tứ vấn chi tiết khi bao gồm thắc mắc.


*

Kim cương cứng 6 ly 3 là thành phầm có kích cỡ vừa đủ và phổ cập nhất hiện nay. Hi vọng những thông tin trên đã khiến cho bạn hiểu rõ về viên kim cưng cửng này. Đồng thời bao gồm sự lựa chọn tương xứng về địa chỉ cửa hàng cung cấp cho để được mua kim cương cứng 6.3 ly chất lượng nhất.

Ưu đãi khi mua trang sức kim cương áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá lên mang đến 3%, khi checkin tại pgdhoanhbo.edu.vn Gold & Diamond
MUA KIM CƯƠNG BẢO TOÀN GIÁ TRỊ CHẾ ĐỘ THU ĐỔI TỐT NHẤT: BÁN LẠI:-5%; ĐỔI: -2%Miễn chi phí làm mới trang sức đẹp kim cưng cửng và bh chất lượng sản phẩm

___________

100% thành phầm của shop chúng tôi sử dụng kỹ thuật Sủi Chấu Tay - Kỹ thuật đỉnh điểm chỉ gồm thể gặp gỡ ở các thương hiệu số 1 Châu Âu.___________pgdhoanhbo.edu.vn Gold & Diamond- Kim Hoàn buộc phải Tận trọng tâm -Showroom: 01 phủ Doãn (67b mặt hàng Bông), trả Kiếm, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *