Đồng Hồ Rolex Nữ Chính Hãng Giá Đồng Hồ Rolex Nữ Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278341RBR-0026.Movement: Automatic, Cal.2236.Chất liệu: Demi xoàn hồng 18k, kim cương cứng nguyên phiên bản Rolex.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.

Bạn đang xem: Giá đồng hồ rolex nữ


*
*

*
*

Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao.Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 02/2022.Ref: 278274-0020.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu:thép 904L cùng vàng white 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
*
*

*
*

Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 01/2022.Ref: 279171-0017.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng hồng 18k, thép 904l.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
*
*

Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0010.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279138RBR-0023.Movement: Automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn vàng 18k, vành gắn kim cương.Chức năng: Giờ, phút, giây,ngày.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0004.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0008.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0016.Movement: automatic - cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép không gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0012.Movement: automatic - cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép ko gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0025.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: rubi hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0024.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0018.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: rubi hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0010.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0028.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0027.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: xoàn hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0003.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0007.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0015.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: vàng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0021.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0025.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: đá quý hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0023.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0017.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình Trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 279161-0009.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0016.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Ref: 279160-0015.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0002.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0002.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0001.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Ref: 279160-0011.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.

Xem thêm: Giá Xe Kia Rio Mới Nhất Cùng Giá Lăn Bánh Tại Các Khu Vực, Kia Rio Cũ: Chất Lượng, Bảng Giá Bán (02/2023)


Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Ref: 279160-0009.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu:thép 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref: 279135RBR-0020.Movement: trường đoản cú động,Cal 2236.Chức năng: Giờ, Phút, Giây, Ngày.Chất liệu: tiến thưởng hồng Everose, kim cương chính hãng Rolex.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278288RBR-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: kim cương vàng 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Dự trữ cót: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: hàng bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: vàng hồng 18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0017.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: rubi hồng 18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0006.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: xoàn hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, chứng trạng tốt.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 1/2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278271-0006.Movement: Automatic, Cal. 2236.Chất liệu: quà hồng 18k, thép ko gỉ 904L.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0012.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0011.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0002.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0001.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0025.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0024.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0036.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0035.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0013.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0008.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0006.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0015.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.

Rolex là 1 trong thương hiệu đồng hồ thời trang lớn sở hữu bề dày tay nghề và lịch sử vẻ vang phát triển hàng nghìn năm. Số đông tín vật dụng đam mê đồng hồ thời trang trên khắp cố kỉnh giới không người nào mà không biết đến thương hiệu đẳng cấp này. Ngày nay, những cỗ máy thời gian Rolex không chỉ từ là sự tuyển lựa của những quý ông mà với các chị em phụ cô bé hiện đại, đồng hồ Rolex còn là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi đối với phái đẹp, phần nhiều chiếc đồng hồ thời trang Rolex bây giờ như một đồ thể trang sức thể hiện tại độ đẳng cấp, đẳng cấp và sang trọng và quý phái. Vậy giá đồng hồ thời trang Rolex bạn nữ chính hãng sản xuất là bao nhiêu? bảng báo giá đồng hồ con gái Rolex chủ yếu hãng là như thế nào. Cùng mày mò ngay dưới đây nhé.

*

Đồng hồ nước Rolex phái nữ chính thương hiệu tại boss Luxury

1/ Giá đồng hồ đeo tay Rolex phụ nữ chính hãng là bao nhiêu?

Rolex cài rất nhiều tủ đựng đồ với xây đắp đa dạng, trong từng tủ đựng đồ thì có rất nhiều mẫu đồng khác nhau. Bao gồm một điều đặc biệt, Rolex là trong số những thương hiệu đồng hồ cao cấp tiên phong trong vấn đề sản xuất các chiếc đồng hồ dành cho phái đẹp. Từ đông đảo thập niên 1920 , Rolex đang cho giới thiệu chiếc đồng hồ nữ thứ nhất và cũng chính là chiếc đồng hồ đeo tay nữ mắc nhất có tên “công chúa” . Tiếp đó một trong những năm 1930 (trước chiến tranh trái đất thứ 2 nổ ra) , mẫu sản phẩm đồng hồ thời trang Rolex là việc lựa chọn hàng đầu của mọi quý cô nhiều có. Bảng giá đồng hồ đeo tay nữ Rolex chính hãng Thụy Sỹ:

Hình Ảnh

Tên Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm

*

Rolex Lady-Datejust 279171 mặt Số Chocolate Cọc Số La Mã

*

Rolex Lady Datejust 28 279173

*

Rolex Datejust 31 278271 khía cạnh Số Hồng Cọc Số La Mã

225.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust Oyster 126281RBR 36mm

Liên hệ

*

Rolex Oyster Perpetual 31 177200

*

Rolex Day-Date 36 128349RBR khía cạnh Số Opal Hồng Dây Đeo President nạm Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Lady Datejust 31 278273 khía cạnh Số Xám nạm Kim Cương

278.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust 31 278271 khía cạnh Số Vỏ Trai Trắng

332.000.000 VNĐ

*

Rolex Lady-Datejust 279173 phương diện Số bội nghĩa Cọc Số Dạ Quang

*

Rolex Pearlmaster 34 81158

Liên Hệ

*

Rolex Yacht-Master 268655 Pave

800.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116509

*

Rolex Datejust 36 126284RBR

320.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116518LN

730.000.000 VNĐ

*

Rolex Yacht Master 268621 khía cạnh Số Nâu

*

Rolex Lady-Datejust 28 279173 mặt Số bội nghĩa Nạm Kim cương cứng Cọc Số La Mã 9 Giờ

264.000.000 VNĐ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR mặt Số kim cương Champagne

Liên Hệ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR khía cạnh Số Đính Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Cellini Date 50515 39mm

370.000.000 VNĐ

Như vậy, có thể thấy đồng hồ Rolex vẫn là độc tôn về những dòng sản phẩm của giới thượng lưu với những mức giá cao ngất xỉu ngưởng. Mà lại ở từng chiếc đồng hồ đeo tay lại tôn đề xuất sự sang trọng và sang trọng của người dùng. Lưu giữ ý: giá chỉ tại bảng bên trên là giá thành hiện tại của boss khủng Luxury. Vày Boss Luxury là nhà phân phối hàng thường xuyên xuyên sẽ sở hữu giá triết khấu cao nên bạn cũng có thể sẽ quá bất ngờ khi được xem báo giá từ chúng tôi.

2/ 5 điều thích thú về đồng hồ Rolex rất có thể bạn không biết

2.1. Bao nhiêu chiếc đồng hồ thời trang Rolex được tiếp tế mỗi năm

Rolex chưa khi nào công tía về số liệu như thế nào trong marketing của mình. Cơ mà Internet luôn là một công cụ tuyệt đối để thỏa mãn nhu cầu sự tò mò và hiếu kỳ đó.

*

Mẫu đồng hồ thời trang Rolex 278381RBR sang trọng, quý phái trên cổ tay quý cô

Theo nhiều nguồn tin mà quái vật Luxury tích lũy được, Rolex sản xuất khoảng 650.000 mẫu năm 2006 và năm 2008 là 770.000 chiếc. Chưa dừng lại ở đó, năm 2012 có khoảng 1,2 triệu chiếc đồng hồ đeo tay Rolex được xuất xưởng. Năm 2013, doanh thu của Rolex là 4,5 tỉ đô la, trung bình mỗi giá đồng hồ đeo tay Rolex khoảng 10.000 usd, cũng những năm này thì 450.000 cái được cung ứng – theo nguồn tin những thống kê của Ngành đồng hồ.

2.2. Rolex từng sản xuất đồng hồ thời trang Quartz

Không phải phần đông đồng hồ rolex phái nữ chính hãng mọi sử dụng bộ máy automatic. Trong thời gian 1980, Rolex reviews những chiếc đồng hồ thời trang pin quartz, nhưng tương đối hiếm. Đó là tủ đồ Rolex Cellini. Toàn bộ những đồng hồ thời trang pin quartz phần đa được hoàn thiện hoàn toàn thủ công.

*

Cellini Quartz - cái Rolex giành cho nữ, thực hiện máy pin 

2.3. Từng chiếc đồng hồ Rolex đều mang 1 câu chuyện

Rolex chính là thương hiệu đồng hồ đi đón đầu trong việc sử dụng cách tiếp thị bằng ý kiến quý khách hàng “Testimonee”. Năm 1927, Rolex đã ra mắt chiếc đồng hồ Rolex chủ yếu hãng Chronograph Oyster đầu tiên có chức năng chống nước. Thông qua cách cho 1 vận đụng viên bơi lội trẻ tuổi tín đồ Anh tên Mercedes Gleitze lặn qua kênh đào Anh vào 10 giờ liên tiếp. Sau đó, uy tín đã lấy chủ ý và cảm thấy của đi lại viên đăng trên tờ Daily Mail. Chiến lược sale này được áp dụng cho tới tận ngày nay.

2.4. Cấu tạo từ chất thép ko gỉ tương đương implant ngành chỉnh nha

Đó là thép ko gỉ 904L, một một số loại thép đắt đỏ được thực hiện cho implant gặm răng trong nghề chỉnh nha. Thép 904L nhà Rolex chứa hàm lượng Niken và Crom cao hơn nữa cả 316L, có nghĩa là thép 904L cá năng lực chống bào mòn cực tốt.

2.5. Bộ sưu tập Rolex 2017

*

Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 tại Baselworld 2017

Tại Baselworld 2017, Rolex tập trung làm mới dòng đồng hồ đeo tay Oyster cùng Cellini. Y như những chiếc đồng hồ đeo tay trước kia của Rolex, Rolex 2017 được chứng nhận Superlative Chronometer của yêu mến hiệu. Con dấu logo sản phẩm hình vương vãi miện, độ chủ yếu xác, năng lực chống nước, cỗ máy auto hoàn hảo,… 7 chiếc đồng hồ thời trang mới độc nhất vô nhị của Rolex 2017 là: Rolex Sea Dweller M126600, Rolex Sky Dweller M326933, Yacht-Master II M116680, Rolex Datejust 41 M126334, Rolex Lady Datejust 28 M279160, Rolex Cosmo
Graph Daytona M116518ln cùng Rolex Cellini Moonphase M50535.

Trên đấy là những thông tin về giá đồng hồ đeo tay Rolex thanh nữ chính thương hiệu là bao nhiêu? báo giá chi huyết 2020. Hi vọng với tin tức trên đây chúng ta đã lắm rõ được giá bán đồng hồ thời trang nữ Rolex bao gồm hãng Thụy Sỹ bao nhiêu tiền. Nếu bạn có nhu cầu biết thêm cụ thể về sản phẩm đồng hồ đeo tay Rolex bạn nữ cùng mọi cách hữu ích để dấn biết đồng hồ thời trang Rolex chính hãng. Đừng ngần ngại, hãy cho tới ngay shop Boss Luxury để được đội ngũ nhân viên ở đây hỗ trợ tư vấn nhé. Chúc bạn sớm tìm kiếm được mẫu đồng hồ đeo tay Rolex nữ phù hợp nhất nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *