TỶ GIÁ ĐÔ ÚC CHỢ ĐEN - TỶ GIÁ ĐÔ LA ÚC HÔM NAY

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và nước ta Đồng (VNĐ)

Tỷ giá bán Đô la Úc từ bây giờ là 1 AUD = 15.482 VND. Tỷ giá bán trung bình AUD được tính từ tài liệu của 40 ngân hàng (*) có cung ứng giao dịch Đô la Úc.

Bạn đang xem: Giá đô úc chợ đen


(*) những ngân hàng gồm những: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, phái nam Á, NCB, OCB, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, PVcom
Bank, Sacombank, Saigonbank, SCB, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Bank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá bán Đô la Úc (AUD) trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại những ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá mặt dưới, giá trị màu xanh sẽ khớp ứng với giá cao nhất; màu đỏ khớp ứng với giá bán thấp nhất vào cột.

Xem thêm: Porsche Panamera 2020 Cũ Giá Xe Porsche Panamera 2020 Cũ Giá Rẻ 04/2023


Ngân hàng
Mua tiền mặt
Mua đưa khoản
Bán tiền mặt
Bán gửi khoản
ABBank15.18715.24815.99716.050
ACB15.14215.24115.67415.674
Agribank15.27215.33315.803
Bảo Việt15.28315.838
BIDV15.15715.24915.713
CBBankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Đông Áwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
GPBankwebgia.com
HDBankweb giáwebgiá.comwebgiá.com
Hong Leongweb giáweb giáweb giá
HSBCxem trên webgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Indovinaxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Liên Việtwebgia.comxem trên webgia.com
MSBwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
MBweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Nam Áwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
NCBxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.com
OCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Ocean
Bank
webgia.comxem trên webgia.com
PGBankwebgiá.comwebgia.com
Public
Bank
webgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
PVcom
Bank
webgia.comxem trên webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Se
ABank
xem tại webgia.comxem trên webgia.comweb giáxem trên webgia.com
SHBxem trên webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Techcombankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
TPBweb giáweb giáweb giá
UOBxem trên webgia.comxem tại webgia.comweb giá
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Viet
ABank
web giáxem tại webgia.comwebgia.com
Viet
Bank
webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Viet
Capital
Bank
webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Vietin
Bank
xem trên webgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comwebgia.comweb giá
VRBwebgia.comxem trên webgia.comwebgia.com

Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá chỉ AUD trên 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin cầm tắt tỷ giá chỉ theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân sản phẩm mua Đô la Úc (AUD)

+ bank Hong Leong đang download tiền mặt Đô la Úc với giá tốt nhất là: 1 AUD = 14.916 VND

+ bank Hong Leong sẽ mua chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Úc với giá rẻ nhất là: 1 AUD = 15.066 VND

+ ngân hàng Kiên Long đang tải tiền khía cạnh Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 15.432 VND

+ ngân hàng Kiên Long sẽ mua chuyển khoản Đô la Úc với giá tối đa là: 1 AUD = 15.552 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ bank Đông Á hiện tại đang bán tiền khía cạnh Đô la Úc với giá tốt nhất là: 1 AUD = 15.650 VND

+ ngân hàng Đông Á vẫn bán chuyển tiền Đô la Úc với giá bèo nhất là: 1 AUD = 15.610 VND

+ bank OCB hiện tại đang bán tiền mặt Đô la Úc cùng với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.555 VND

+ ngân hàng ABBank đã bán chuyển tiền Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.050 VND

Tỷ giá Đô la Úc (AUD) bây giờ là 1 AUD = 15.481,85 VND. Tỷ giá chỉ trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 bank (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc (AUD).


Bảng so sánh tỷ giá bán AUD tại những ngân hàng

40 ngân hàng có cung cấp giao dịch đồng Đô la Úc (AUD).

Ở bảng đối chiếu tỷ giá bên dưới, quý hiếm màu đỏ khớp ứng với giá tốt nhất; màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất vào cột.


ngân hàng Mua Tiền phương diện Mua chuyển tiền Bán Tiền mặt Bán chuyển khoản
*
ABBank
15.18715.24815.99716.050
*
ACB
15.14215.24115.67415.674
*
Agribank
15.27215.33315.803
*
Bảo Việt
15.28315.838
*
BIDV
15.15715.24915.713
*
CBBank
xem trên pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vn
*
Đông Á
tỷgiá.com.vntỷgiá.com.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vn
*
Eximbank
pgdhoanhbo.edu.vnxem tại pgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vn
*
GPBank
tỷgiá.com.vn
*
HDBank
pgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vntỷgiá.com.vn
*
Hong Leong
tỷgiá.com.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem tại pgdhoanhbo.edu.vn
*
*
*
*
Liên Việt
xem trên pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vn
*
*
*
*
*
OCB
pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vn
*
Ocean
*
PGBank
pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vn
*
Public
Bank
xem trên pgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vntỷgiá.com.vntỷgiá.com.vn
*
PVcom
Bank
pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vntỷgiá.com.vn
*
*
*
SCB
pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vn
*
Se
ABank
tỷgiá.com.vntỷgiá.com.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem tại pgdhoanhbo.edu.vn
*
*
Techcombank
pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vn
*
*
UOB
tỷgiá.com.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vn
*
*
Viet
ABank
xem tại pgdhoanhbo.edu.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vn
*
Viet
Bank
xem trên pgdhoanhbo.edu.vntỷgiá.com.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vn
*
Viet
Capital
*
*
Vietin
Bank
tỷgiá.com.vnpgdhoanhbo.edu.vnpgdhoanhbo.edu.vn
*
*
VRB
tỷgiá.com.vnpgdhoanhbo.edu.vnxem trên pgdhoanhbo.edu.vn

40 ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MBBank, nam giới Á, NCB, OCB, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, PVcom
Bank, Sacombank, Saigonbank, SCB, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPBank, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Bank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VPBank, VRB.


Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD mới nhất hôm nay tại 40 bank ở trên, Ty
Gia.com.vn xin tóm tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm thiết yếu như sau:

Ngân sản phẩm mua Đô la Úc (AUD)

+ bank Hong Leong đang cài đặt tiền mặt AUD với giá bèo nhất là: 1 AUD = 14.916 VNĐ

+ ngân hàng Hong Leong đã mua chuyển tiền AUD với giá tốt nhất là: 1 AUD = 15.066 VNĐ

+ ngân hàng Kiên Long đang cài tiền mặt AUD cùng với giá tối đa là: 1 AUD = 15.432 VNĐ

+ ngân hàng Kiên Long sẽ mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 1 AUD = 15.552 VNĐ

Ngân mặt hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ ngân hàng Đông Á hiện tại đang bán tiền mặt AUD với giá rẻ nhất là: 1 AUD = 15.650 VNĐ

+ ngân hàng Đông Á đã bán chuyển khoản qua ngân hàng AUD với giá rẻ nhất là: 1 AUD = 15.610 VNĐ

+ ngân hàng OCB đang bán tiền khía cạnh AUD với giá tối đa là: 1 AUD = 16.555 VNĐ

+ bank ABBank đang bán chuyển khoản AUD cùng với giá tối đa là: 1 AUD = 16.050 VNĐ

Giới thiệu về Đô la Úc

Đô la Úc (ký hiệu: $, mã: AUD) là tiền tệ thỏa thuận của sum vầy chung Australia, bao hàm Đảo Giáng Sinh, Quần đảo Cocos (Keeling), Đảo Norfolk. Nó cũng chính là tiền tệ thiết yếu thức của những Quần đảo Thái tỉnh bình dương độc lập bao hàm Kiribati, Nauru cùng Tuvalu. Ở ko kể lãnh thổ Úc, nó thường được trao dạng bằng ký hiệu đô la ($), A$, nhiều lúc là AU$ nhằm mục tiêu phân biệt với phần đông nước khác thực hiện đồng đô la. Một đô la chia thành 100 cents.Vào tháng bốn năm 2016, Đô la Úc là một số loại tiền tệ phổ cập thứ năm trên núm giới, chỉ chiếm 6.9% tổng giá trị thị trường. Trong thị phần ngoại hối, nó chỉ che khuất đồng Đô la Mỹ, đồng Euro, đồng im Nhật và đồng Bảng Anh. Đô la Úc rất thịnh hành với những nhà đầu tư, cũng chính vì nó được review rất cao tại Úc, bao gồm tính từ do thay đổi cao bên trên thị trường, sự khả quang của tài chính Úc và hệ thống chính trị, cung cấp công dụng đa dạng trong đầu tư so với những đồng tiền không giống trên cố giới, đặc biệt là sự tiếp xúc thân cận với tài chính châu Á. Đồng tiền này hay được những nhà chi tiêu gọi là Aussie dollar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *