Bảng Báo Giá Lưới Thép Hàn, Đủ Kích Thước 2023 Rẻ Nhất

Bảng giá chỉ Lưới Thép Hàn

Nguyên Muôn là nhà sản xuất, vừa hỗ trợ sỉ với mức giá gốc trên xưởng rẻ hơn thị phần hiện nay.

Bạn đang xem: Báo giá lưới thép hàn

Bảng giá bán lưới thép những loại như: lưới thép hàn mạ kẽm, lưới thép hàn quấn nhựa, lưới fe hàn, lưới thép B40 và lưới thép đan.


Bảng giá Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Lạnh

Ô lưới(mm)Sợi (mm)Trọng lượngkg/cuộn/30mDài(m) Giá/cuộn
5.50.41630720,000 – 880,000
5.50.531730 750,000 – 950,000 
5.50.728301,100,000 – 1,250,000 
80.491130 680,000 – 880,000 
80.611730 750,000 – 950,000 
80.792830 1,050,000 – 1,200,000 
120.61130 680,000 – 880,000 
120.751730 750,000 – 950,000 
120.842130 850,000 – 1,050,000 
120.892430 920,000 – 1,250,000 
120.92830 1,050,000 – 1,200,000 
121.03530 1.150,000 – 1,400,000 
121.154030 1,300,000 – 1,500,000 
180.751130 680,000 – 880,000 
180.931730 750,000 – 950,000 
181.12430 920,000 – 1,250,000 
181.22830 1,050,000 – 1,200,000 
181.353530 1.150,000 – 1,400,000 
250.851130 630,000 – 830,000 
251.051730 750,000 – 950,000 
251.252430 920,000 – 1,250,000 
251.372830 1,050,000 – 1,200,000 
251.53530 1.150,000 – 1,400,000 
251.95530 1,750,000 – 1,950,000 
301.93120 1,100,000 – 1,250,000 
352.45030 1,550,000 – 1,750,000 
402.25230 1,650,000 – 1,850,000 
5023030 1,050,000 – 1,200,000 
502.75530 1,750,000 – 1,950,000 
503.56020 2,050,000 – 2,200,000 
5048020 2,550,000 – 2,700,000 

LƯU Ý: giá bán trên là giá cung ứng sĩ cho con số lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép biến hóa động.

Để được tư vấn từng các loại và làm giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

Gọi ngay điện thoại tư vấn để báo giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Cuộn Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Lạnh

Bảng giá chỉ Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Nóng

KHỔ 1M, DÀI 30M
Ô LƯỚI(mm)SỢI (mm)Trọng lượngkg/cuộn/30m  Giá/cuộn 
5.50.5317 1,400,000 – 1,650,000 
5.50.5820 1,500,000 – 1,700,000 
80.6117 1,400,000 – 1,650,000 
80.6821 1,500,000 – 1,700,000 
80.7928 1,750,000 – 1,950,000 
120.7517 1,400,000 – 1,650,000 
120.8421 1,500,000 – 1,700,000 
120.8924 1,450,000 – 1,750,000 
120.9728 1,750,000 – 1,950,000 
121.0835 1,850,000 – 1,950,000 
121.1540 1,850,000 – 2,050,000 
180.9317 1,400,000 – 1,650,000 
181.1124 1,450,000 – 1,750,000 
181.2028 1,750,000 – 1,950,000 
181.3435 1,750,000 – 1,950,000 
181.4340 1,850,000 – 2,050,000 
251.0617 1,400,000 – 1,650,000 
251.2624 1,450,000 – 1,750,000 
251.3728 1,750,000 – 1,950,000 
251.5335 1,850,000 – 1,950,000 
251.6340 1,850,000 – 2,050,000 
KHỔ 1.2x30M
5.50.78442,050,000 – 2,250,000
120.8224 1,450,000 – 1,750,000 
121.0842 1,950,000 – 2,150,000 
181.0124 1,450,000 – 1,750,000 
181.3442 1,950,000 – 2,150,000 
251.1524 1,450,000 – 1,750,000 
251.5342 1,950,000 – 2,150,000 

LƯU Ý: giá bán trên là giá cung cấp sĩ cho con số lớn.

Giá này biến đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép trở thành động.

Để được support từng loại và làm giá cụ thể. điện thoại tư vấn Ngay hotline

Gọi ngay hỗ trợ tư vấn để làm giá gốc tại xưởng theo số lượng
*
Cuộn Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Nóng

Bảng giá Lưới Thép Hàn quấn Nhựa

Giá Lưới Thép Hàn bọc Nhựa
KHỔ 0.5M
Ô LƯỚI (mm)SỢI (mm)Trọng lượng (kg/cuộn/30m) Dài (m) Giá/cuộn 
120.63630 390,000 – 550,000 
120.821030 750,000 – 850,000 
180.78630 390,000 – 550,000 
181.011030 750,000 – 850,000 
KHỔ 1M
5.50.451230 780,000 – 870,000 
5.50.491225 780,000 – 870,000 
80.521230 780,000 – 870,000 
120.631230 780,000 – 870,000 
120.691225 780,000 – 870,000 
180.781230 780,000 – 870,000 
181.011225 780,000 – 870,000 
250.891230 780,000 – 870,000 
KHỔ 1.2M
80.62530 1,250,000 – 1,550,000 
120.832530 1,250,000 – 1,550,000 
150.852530 1,250,000 – 1,550,000 
181.032530 1,250,000 – 1,550,000 
251.052530 1,250,000 – 1,550,000 

LƯU Ý: giá trên là giá cung ứng sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép đổi mới động.

Để được hỗ trợ tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

Gọi ngay điện thoại tư vấn để báo giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Cuộn lưới thép hàn quấn nhựa xanh

Bảng giá Lưới Thép Hàn (sắt hàn thành tấm)

LƯỚI THÉP HÀN Ô VUÔNG
Loại lướiÔ Lưới – mắt Lưới (mm)Sợi Lưới (mm)Trọng lượng (kg/m2) GIÁ/KG 
A4200×20040.98 19,600
A5200×20051.54 30,030
A6200×20062.21 43,095
A7200×20073.01 58,695
A8200×20083.94 76,830
A9200×20094.98 99,600
A10200×200106.15 123,000
A11200×200117.45 149,000
A12200×200128.88 177,600
E4150×15041.31 26,200
E5150×15052.05 39,975
E6150×15062.95 57,525
E7150×15074.02 78,390
E8150×15085.25 102,375
E9150×15096.65 133,000
E10150×150108.21 164,200
E11150×150119.94 198,800
E12150×1501211.83 236,600
F4100×10041.96 39,200
F5100×10053.07 59,865
F6100×10064.43 86,385
F7100×10076.03 117,585
F8100×10087.89 153,855
F9100×10099.97 199,400
F10100×1001012.31 246,200
F11100×1001114.91 298,200
F12100×1001217.77 355,400
LƯỚI THÉP HÀN Ô HÌNH CHỮ NHẬT
B5100×2005×53.04 59,888
B6100×2006×63.72 73,284
B7100×2007×74.52 89,044
B8100×2008×85.92 116,624
B9100×2009×86.96 139,200
B10100×20010×88.12 162,400
B11100×20011×89.42 188,400
B12100×20012×810.89 217,800
C6100×4006×52.61 51,417
C7100×4007×53.41 67,177
C8100×4008×54.33 85,301
C9100×4009×65.54 110,800
C10100×40010×66.71 134,200
C11100×40011×68.43 168,600
C12100×40012×69.86 197,200

LƯU Ý: giá bán trên là giá cung ứng sĩ cho số lượng lớn.

Giá này đổi khác hàng ngày theo thị trường sắt thép thay đổi động.

Để được support từng loại và báo giá cụ thể. điện thoại tư vấn Ngay hotline

Gọi ngay hotline để báo giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Tấm lưới thép hàn đổ bê tông

Bảng giá chỉ Lưới Thép B40

Ô LƯỚI 70MM
Khổ lướiĐường kính gai (mm)Trọng lượng (kg)Giá/mét
1m3.01.6 35000 – 38,000 
3.52.2 52,000 – 55,500 
1.2m2.71.6 40,500 – 42,000 
3.01.8 40,500 – 42,000 
3.52.6 63,500 – 65,500 
1.5m2.72 44,000 – 47,000 
3.02.35 52,700 – 55,900 
3.53.4 55,700 – 58,500 
1.8m2.72.45 61,700 – 64,800 
3.02.85 62,600 – 65,400 
3.54.1 95,300 -98,200 
2m3.03.2 68,900 – 69,500 
3.54.6 107,000 – 115,000 
2.4m3.04.0 84,500 – 87,200 
3.55.6 117,700 – 120,700

LƯU Ý: giá chỉ trên là giá hỗ trợ sĩ cho số lượng lớn.

Giá này biến đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép vươn lên là động.

Để được hỗ trợ tư vấn từng một số loại và làm giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

*
Các loại lưới thép b40 và lưới b40 quấn nhựa xanh

Bảng giá chỉ Lưới Thép Đan

Ô lưới (mm)Sợi (mm) Giá/m²(vnd) 
10 x 101 80.000 – 90.000 
1.5 150.000 – 170.000 
2 170.000 – 190.000 
2.5 520.000 – 550.000 
20 x 201.5110.000 – 140.000
2.0 180.000 – 250.000
2.5 270.000 – 285.000 
30 x 302.5 95.000 – 110.000 
3 150.000 – 170.000 
40 x 402.5 120.000 – 150.000 
3 180.000 – 200.000 

*
Lưới thép đan gân sóng rất kiên cố chắn

Bảng giá chỉ Lưới Thép Hàn đánh Tĩnh Điện

Giá Lưới Thép Hàn đánh Tĩnh Điện
Ô Lưới – mắt Lưới (mm)Sợi Lưới (mm) Giá/m2 
30X302.5 80,000-95,000 
50X502.5 70,000-85,000 
50X503.5 110,000-130.000 
50X504 120,000-140.000 
100×2005 135,000-175.000 
100X1008 220,000-250.000 

LƯU Ý: giá bán trên là giá cung ứng sĩ cho số lượng lớn.

Giá này chuyển đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép biến động.

Để được hỗ trợ tư vấn từng nhiều loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

Gọi ngay hỗ trợ tư vấn để làm giá gốc tại xưởng theo số lượng
*
Tấm Lưới Thép Hàn sơn Tĩnh Điện

Bảng giá lưới thép phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố như thị trường nguyên liệu thép dịch chuyển hàng ngày, dịch chuyển của tỷ giá bán đô la hay các loại thuế suất liên quan. Bởi vậy giá lưới thép bên trên là khoảng chừng trung bình để người sử dụng tham khảo.

Ngoài ra giá còn phụ thuộc vào vào số lượng, chủng loại không giống nhau thì giá chỉ khác nhau. Bởi vậy để có giá chính xác, cụ thể thì các bạn gọi ngay hỗ trợ tư vấn hoặc đk thông tin support để được báo giá nhanh chóng và tốt nhất gồm thể.

Lưu ý:

Giá trên chưa bao hàm VAT.Bảng giá bán trên được vận dụng tại kho thành phố Hồ Chí Minh.

Tại sao cửa hàng chúng tôi cung cấp bảng giá lưới giỏi nhất?

Với phương châm bạn cách tân và phát triển thì tôi bắt đầu phát triển. Mong mỏi có được điều đó ngoài unique sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì cửa hàng chúng tôi còn nỗ lực hết bản thân để mang lại bảng giá lưới thép giỏi nhất, cạnh tranh nhất.

Để có được báo giá tốt thì công ty chúng tôi phải thực hiện với tiến trình nghiệm ngặc, đo lường và thống kê 24/24 để tranh thất thoát tương tự như mọi rủi ro.

Sẵn sàng xuất kho với bảng giá lưới thép hữu ích nhuận thấp nhằm đạt số lượng cao nhất, và để được hợp tác lâu hơn với các bạn và cùng mọi người trong nhà phát triển
Chúng tôi gồm xưởng sản xuất với bài bản lớn, với vật dụng móc technology tiên tiến với hiện đại, bán tự động hóa và tự động hóa làm ra sản phẩm hàng loạt. Tiết kiệm chi phí được nhiều ngân sách quản ly với trả ít nhân công tạo ra sự nhiều sản phẩm hơn cũng là 1 phần giá thành giảm.Đã hoạt động lâu năm vào ngành vì chưng vậy giành được đội ngũ nghệ thuật cao, dịch vụ quan tâm khách hàng hết mình để đạt được kết quả như ý muốn muốn.

Giá fe Thép 24h xin gửi đến quý quý khách bảng giá lưới thép hàn các loại tiên tiến nhất để tham khảo. Cam đoan tất cả các sản phẩm đều có rất tốt và không thiếu chứng nhận CO, CQ. Doanh nghiệp phục vụ miễn phí tổn cho những đơn hàng ở nội thành tp hcm và nhiều ưu đãi cuốn hút khác. Cũng vào phạm vi nội dung bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập mang đến một vài thông tin cơ bản nhất về sản phẩm lưới thép hàn như là ưu điểm, phân loại, quy cách, trong lượng … hi vọng sẽ giúp đỡ ích cho bạn!

Lưới thép hàn là gì?

Lưới thép hàn là 1 trong tấm lưới thép liên kết được gia công từ những sợi thép gân hay thép trơn tru được thực hiện hàn chập cùng nhau dựa trên phương pháp hàn tự động hóa bằng hệ thống máy hàn máu diện phệ và năng suất cao. Tấm lưới thép hàn được ứng dụng phổ biến trong bài toán làm hàng rào đảm bảo an toàn hay đổ bê tông xây dựng

Hiện ni lưới thép hàn đang rất được sử dụng hết sức phổ biến, rộng rãi và nhất là hoàn toàn có tác dụng thay thế các loại thép buộc tay một phương pháp hiệu quả.


*

Lưới thép hàn là 1 trong tấm lưới thép liên kết được gia công từ những sợi thép gân tốt thép trơn


Tấm lưới thép hàn sở hữu kĩ năng chịu lực tốt, được phân bổ lực tương đối đồng phần nhiều trong kết cấu và áp dụng nhiều trong link bê tông ở phần móng cùng mái (90%) cũng tương tự làm có tác dụng cột trụ (10%) dự án công trình xây dựng.

Ưu điểm của lưới thép hàn

+ có thể nói, lưới thép hàn hiện là 1 trong những sản phẩm đặc biệt vì nó giúp giải quyết nhiều bài toán khó trong quy trình xây dựng, đồng thời còn cải thiện độ bền cũng tương tự tăng tác dụng cho các công trình.

+ được coi là dòng sản phẩm rất tốt và bao gồm sự ổn định.

+ có chức năng chống nứt rất hiệu quả mà còn dễ ợt vận chuyển và gắn đặt

+ Lưới thép hàn là phương án thay thế hiệu quả cho phương pháp buộc nối thủ công bằng tay bằng những dây thép, giúp tinh giảm được buổi tối đa thời gian kiến thiết và tiết kiệm chi phí.

+ Việc xây cất lưới thép hàn giúp cho người dùng giảm chi phí nhân công tương tự như giám ngay cạnh tại công trường.

+ Đảm bảo tiến độ thi công nhờ vào câu hỏi được xuất bởi máy tân tiến với công xuất lớn

+ giúp giảm khối lượng sàn và làm tăng tài năng chịu lực của sàn.

+ tiết kiệm chi phí tối đa khoảng tầm thời gian xây cất các phần bê tông như là sàn nhà, mái nhà, cầu thang. (thời gian cấp tốc hơn cấp 3 lần so với phương thức truyền thống)


*

Lưới thép hàn là giải pháp thay thế công dụng cho giải pháp buộc nối thủ công bằng những dây thép


+ size ô đa số và chuẩn với sự phân bố lực đồng những nhất

+ máu kiệm giá cả xây dựng và tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn thi công

+ bình yên trong thi công bởi vì dạng tấm nên không tồn tại thép thừa, công trình xây dựng sữ trở nên an ninh hơn vô cùng nhiều.

Ứng dụng của lưới thép hàn

Lưới thép hàn bao gồm vai trò rất đặc biệt quan trọng và được ứng dụng thịnh hành trong cuộc sống đời thường hàng ngày như là:

+ làm cho sàn nhà, dùng để gia công mái bê tông hoặc tường bê tông

+ Ứng dụng trong có tác dụng hồ bơi, bồn tắm và hệ thống xử lý nước thải

+ làm cho vỉa hè, làm cho đường bê tông với móng bè

+ Ứng dụng trong hệ thống các máng cáp năng lượng điện của khu vực nhà nhà ở cao tầng cũng giống như rất những những ứng dụng khác.

Xem thêm: Đánh Giá Galaxy A7 2017 : Chiếc Phablet Nhiều Xúc Cảm Nhất, Đánh Giá Chi Tiết Samsung Galaxy A7 2017


*

Lưới thép hàn tất cả vai trò rất đặc biệt và được ứng dụng thịnh hành trong cuộc sống hàng ngày


+ Kết cấu mặt đường, trong kết cấu căn nhà và kết cấu con đường bay

+ Lưới thép sàn vào bể bơi, ứng dụng trong bê tông đúc sẵn cùng mái bịt hầm mỏ.

Nguyên liệu cung cấp lưới hàn thép

+ Lưới thép hàn được cung cấp từ các sợi thép kéo nguội có cường chiều cao được nhập vào hoặc trong nước bằng technology hàn tự động tại tiếp điểm điện cực sock chảy để chế tạo thành một khối đồng nhất làm tăng năng lực chịu lực.

+ những sợi thép kéo độ mạnh cao sẽ được cắt theo một chiều dài xác minh ở mức tối đa 12m, chiều rộng tối đa là 2,4 mét hoặc khổ theo yêu thương cầu

+ fan ta áp dụng technology hàn tiếp điểm điện cực nóng chảy (hay hàn chập) tại vị trí giao nhau giữ sợi thép để sinh sản liên kết.


*

Lưới thép hàn được chế tạo từ các sợi thép kéo nguội gồm cường độ cao


+ các sợi thép đang được khối hệ thống máy tính tự động dàn và tiến hành xếp tua đồng đều trước lúc hành để nhằm đảm bảo diện tích cho những ô vuông của lưới thiết yếu xác.

+ Lưới thép hàn tạo ra đều cần tuân theo tiêu chuẩn Việt phái nam (tiêu chuẩn TCVN) 9391:2012 trong số kết cấu bê tông, những mối hàn, ô lưới đều sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt trước lúc chúng mang đến công trình.

Thông số kỹ thuật của lưới thép hàn

+ giới hạn chảy của lưới thép là > 500 Mpa.

+ Cường độ chịu đựng cắt của các mối hàn là ≤ 250 Mpa

+ giới hạn bền của dây thép hàn đã là > 550 Mpa.

+ đôi mắt lưới gồm các form size 50×50 mm, 150×150 mm, 200×200 mm, 50×100 mm, 100×100 mm, ….

+ kích cỡ lưới thép hàn cùng với chiều dài tối đa 12 m (max) với chiều rộng tối đa 2.4 m (max).


*

Thông số kỹ thuật của lưới thép hàn


Tiêu chuẩn về quy phương pháp lưới thép hàn

+ BS4483 của anh quốc – Tiêu chuẩn lưới thép hàn sử dụng trong khối bê tông của Anh

+ AS/NZ/4671 của Úc – Tiêu chuẩn thép kéo nguội dùng trong bê – tông cốt thép – tiêu chuẩn của Úc.

+ ASTM 185:1994 của Mỹ – Tiêu chuẩn lưới thép gân, thép trơn áp dụng cho bê – tông cốt thép – tiêu chuẩn chỉnh Mỹ.

+ TCVN 9391:2012 của việt nam – Tiêu chuẩn chỉnh lưới thép hàn vào bê – tông cốt thép

Những nhiều loại lưới thép hàn thông dụng hiện nay

Sau đấy là một vài ba loại thành phầm lưới thép hàn được người dùng ưa bằng lòng nhất hiện thời như:

Lưới thép hàn mạ kẽm

Loại lưới thép hàn mạ kẽm được thiết kế với để ship hàng cho việc xây dựng những loại sản phẩm rào, lót sàn tại những cơ sở hạ tầng khác và được sử dụng thông dụng trong sản xuất kết cấu cũng như có công dụng chống ăn mòn cao.


*

Loại lưới thép hàn mạ kẽm được thiết kế với để phục vụ cho câu hỏi xây dựng những loại mặt hàng rào


Lưới thép hàn mạ kẽm nhúng nóng

Lưới thép hàn mạ kẽm làm nóng được chế tạo từ dây thép không gỉ, được sử dụng để triển khai lồng thiết bị nuôi, trong công nghiệp, kiến ​​trúc, dể sản xuất các hộp dây, bếp nướng hay có tác dụng phân vùng cùng hàng rào bảo vệ.

Lưới thép hàn đậy PVC

+ Lưới thép hàn phủ PVC tải lớp phủ bởi nhựa bên ngoài với gai sắt mạ kẽm rất tốt bằng máy tự động.

+ Lớp che nhựa giúp bảo đảm an toàn cũng như chống ăn mòn, được ứng dụng trong hàng rào bảo vệ như là vườn, công viên, xây dựng, …


*

Lưới thép hàn che PVC download lớp phủ bởi nhựa phía bên ngoài với gai sắt mạ kẽm chất lượng cao


+ PVC tráng hàn lưới sinh hoạt dạng cuộn cùng tấm với nhiều dạng color như là trắng, đen, xanh lá cây, …

Lưới thép hàn không gỉ

Loại lưới hàn này được ứng dụng chủ yếu cho mục tiêu công nghiệp. Cùng với nguyên liệu chính là loại thép ko gỉ phòng sự làm mòn siêu tốt, độ bền rất cao, được sử dụng nhiều trong nghành nghề giao thông vận tải, trong nông nghiệp, khai thác mỏ, để gia công vườn, giải trí cũng như các ngành thương mại & dịch vụ khác.

Báo giá chỉ lưới thép hàn mới nhất hiện nay


Doanh nghiệp giá sắt thép 24h xin gửi tới quý khách bảng báo giá lưới thép hàn mới nhất Tháng 05/2023:

STTTên Sản Phẩm ĐVTĐơn Giá
1Lưới hàn Φ4kg17.000
2Lưới hàn Φ5 kg16.000
3Lưới hàn Φ6 + Φ8 + Φ10 kg13.500
4Lưới hàn Φ 3 kg19.000
5Lưới hàn Φ 2 kg20.000

Địa chỉ có mức giá lưới thép hàn lôi kéo và tuyên chiến và cạnh tranh hàng đầu

Không quá cạnh tranh để khách hàng hoàn toàn có thể tìm thấy được tương đối nhiều đơn vị cung cấp các vật liệu sắt thép thi công trên thị phần hiện nay. Tuy nhiên, chưa hẳn đơn vị nào cũng bảo vệ được đáng tin tưởng và chất lượng của sản phẩm. Là giữa những doanh nghiệp chuyên hỗ trợ các loại vật tư xây dựng như fe thép, xi măng,…lưới thép hàn. Giá thép 24h khẳng định sẽ mang đến cho những người tiêu cần sử dụng những các loại vật tứ có unique tốt và chắc chắn nhất.

Tổng doanh nghiệp pgdhoanhbo.edu.vn hoạt động nhiều năm trong nghành nghề dịch vụ xuất nhập khẩu cũng giống như sản xuất và kinh doanh phân phối sắt thép unique cao. Trong đó luôn luôn phải có loại lưới thép hàn.

Không chỉ với thép hình mà tất cả các sản phẩm được giá sắt thép 24h hỗ trợ đều được chu chỉnh về mặt chất lượng rõ ràng. Giá thép 24h cửa hàng chúng tôi có lực lượng nhân công, hệ thống xe cộ thường trực 24/24 và phục vụ nhanh khẳng định chất lượng.

Với quy mô công xưởng rộng lớn, sản phẩm móc, trang thiết bị tiên tiến và hiện đại,… Các sản phẩm do shop chúng tôi sản cung ứng luôn bảo đảm an toàn yếu tố về kĩ thuật cũng như chất lượng. Nên chọn lựa Giá sắt Thép 24h để sở hữ lưới thép hàn vì:

+ Đơn vị triển lẵm cấp 1 và có mức giá ưu đãi nhất, đối đầu và cạnh tranh nhất.

+ thành phầm chính hãng, luôn đầy đủ logo cùng nhãn mác trong phòng sản xuất.

+ Đội ngũ nhân viên cấp dưới chăm chỉ, xuất sắc đẹp và tất cả bề dày kinh nghiệm tay nghề trong lĩnh vực xây dựng

+ Miễn tầm giá vận chuyển trên toàn quốc.


*

Địa chỉ có mức giá lưới thép hàn lôi cuốn và tuyên chiến và cạnh tranh hàng đầu


Hi vọng là qua nội dung bài viết trên, người tiêu dùng sẽ gồm cái nhìn chi tiết về bảng giá lưới thép hàn mới độc nhất hiện nay. Nếu tất cả như mong tìm hiểu, mua thành phầm với giá tốt nhất, mời người sử dụng hàng tương tác ngay qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *