Cập Nhật Bảng Báo Giá Lưới Thép B40 Giá Rẻ 2023, Bảng Báo Giá Lưới Thép B40 Giá Rẻ 2023

Bảng giá bán Lưới Thép Hàn

Nguyên Muôn là công ty sản xuất, vừa cung ứng sỉ với mức giá gốc trên xưởng tốt hơn thị trường hiện nay.

Bạn đang xem: Báo giá lưới thép b40

Bảng giá chỉ lưới thép những loại như: lưới thép hàn mạ kẽm, lưới thép hàn quấn nhựa, lưới fe hàn, lưới thép B40 với lưới thép đan.


Bảng giá bán Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Lạnh

Ô lưới(mm)Sợi (mm)Trọng lượngkg/cuộn/30mDài(m) Giá/cuộn
5.50.41630720,000 – 880,000
5.50.531730 750,000 – 950,000 
5.50.728301,100,000 – 1,250,000 
80.491130 680,000 – 880,000 
80.611730 750,000 – 950,000 
80.792830 1,050,000 – 1,200,000 
120.61130 680,000 – 880,000 
120.751730 750,000 – 950,000 
120.842130 850,000 – 1,050,000 
120.892430 920,000 – 1,250,000 
120.92830 1,050,000 – 1,200,000 
121.03530 1.150,000 – 1,400,000 
121.154030 1,300,000 – 1,500,000 
180.751130 680,000 – 880,000 
180.931730 750,000 – 950,000 
181.12430 920,000 – 1,250,000 
181.22830 1,050,000 – 1,200,000 
181.353530 1.150,000 – 1,400,000 
250.851130 630,000 – 830,000 
251.051730 750,000 – 950,000 
251.252430 920,000 – 1,250,000 
251.372830 1,050,000 – 1,200,000 
251.53530 1.150,000 – 1,400,000 
251.95530 1,750,000 – 1,950,000 
301.93120 1,100,000 – 1,250,000 
352.45030 1,550,000 – 1,750,000 
402.25230 1,650,000 – 1,850,000 
5023030 1,050,000 – 1,200,000 
502.75530 1,750,000 – 1,950,000 
503.56020 2,050,000 – 2,200,000 
5048020 2,550,000 – 2,700,000 

LƯU Ý: giá chỉ trên là giá cung ứng sĩ cho con số lớn.

Giá này biến đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép biến hóa động.

Để được hỗ trợ tư vấn từng các loại và làm giá cụ thể. Call Ngay hotline

Gọi ngay đường dây nóng để báo giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Cuộn Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Lạnh

Bảng giá chỉ Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Nóng

KHỔ 1M, DÀI 30M
Ô LƯỚI(mm)SỢI (mm)Trọng lượngkg/cuộn/30m  Giá/cuộn 
5.50.5317 1,400,000 – 1,650,000 
5.50.5820 1,500,000 – 1,700,000 
80.6117 1,400,000 – 1,650,000 
80.6821 1,500,000 – 1,700,000 
80.7928 1,750,000 – 1,950,000 
120.7517 1,400,000 – 1,650,000 
120.8421 1,500,000 – 1,700,000 
120.8924 1,450,000 – 1,750,000 
120.9728 1,750,000 – 1,950,000 
121.0835 1,850,000 – 1,950,000 
121.1540 1,850,000 – 2,050,000 
180.9317 1,400,000 – 1,650,000 
181.1124 1,450,000 – 1,750,000 
181.2028 1,750,000 – 1,950,000 
181.3435 1,750,000 – 1,950,000 
181.4340 1,850,000 – 2,050,000 
251.0617 1,400,000 – 1,650,000 
251.2624 1,450,000 – 1,750,000 
251.3728 1,750,000 – 1,950,000 
251.5335 1,850,000 – 1,950,000 
251.6340 1,850,000 – 2,050,000 
KHỔ 1.2x30M
5.50.78442,050,000 – 2,250,000
120.8224 1,450,000 – 1,750,000 
121.0842 1,950,000 – 2,150,000 
181.0124 1,450,000 – 1,750,000 
181.3442 1,950,000 – 2,150,000 
251.1524 1,450,000 – 1,750,000 
251.5342 1,950,000 – 2,150,000 

LƯU Ý: giá trên là giá hỗ trợ sĩ cho con số lớn.

Giá này biến hóa hàng ngày theo thị trường sắt thép biến đổi động.

Để được tư vấn từng một số loại và làm giá cụ thể. điện thoại tư vấn Ngay hotline

Gọi ngay hỗ trợ tư vấn để làm giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Cuộn Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Nóng

Bảng giá Lưới Thép Hàn bọc Nhựa

Giá Lưới Thép Hàn bọc Nhựa
KHỔ 0.5M
Ô LƯỚI (mm)SỢI (mm)Trọng lượng (kg/cuộn/30m) Dài (m) Giá/cuộn 
120.63630 390,000 – 550,000 
120.821030 750,000 – 850,000 
180.78630 390,000 – 550,000 
181.011030 750,000 – 850,000 
KHỔ 1M
5.50.451230 780,000 – 870,000 
5.50.491225 780,000 – 870,000 
80.521230 780,000 – 870,000 
120.631230 780,000 – 870,000 
120.691225 780,000 – 870,000 
180.781230 780,000 – 870,000 
181.011225 780,000 – 870,000 
250.891230 780,000 – 870,000 
KHỔ 1.2M
80.62530 1,250,000 – 1,550,000 
120.832530 1,250,000 – 1,550,000 
150.852530 1,250,000 – 1,550,000 
181.032530 1,250,000 – 1,550,000 
251.052530 1,250,000 – 1,550,000 

LƯU Ý: giá trên là giá cung cấp sĩ cho con số lớn.

Giá này biến đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép trở nên động.

Để được tư vấn từng một số loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

Gọi ngay điện thoại tư vấn để báo giá gốc tại xưởng theo số lượng
*
Cuộn lưới thép hàn bọc nhựa xanh

Bảng giá chỉ Lưới Thép Hàn (sắt hàn thành tấm)

LƯỚI THÉP HÀN Ô VUÔNG
Loại lướiÔ Lưới – đôi mắt Lưới (mm)Sợi Lưới (mm)Trọng lượng (kg/m2) GIÁ/KG 
A4200×20040.98 19,600
A5200×20051.54 30,030
A6200×20062.21 43,095
A7200×20073.01 58,695
A8200×20083.94 76,830
A9200×20094.98 99,600
A10200×200106.15 123,000
A11200×200117.45 149,000
A12200×200128.88 177,600
E4150×15041.31 26,200
E5150×15052.05 39,975
E6150×15062.95 57,525
E7150×15074.02 78,390
E8150×15085.25 102,375
E9150×15096.65 133,000
E10150×150108.21 164,200
E11150×150119.94 198,800
E12150×1501211.83 236,600
F4100×10041.96 39,200
F5100×10053.07 59,865
F6100×10064.43 86,385
F7100×10076.03 117,585
F8100×10087.89 153,855
F9100×10099.97 199,400
F10100×1001012.31 246,200
F11100×1001114.91 298,200
F12100×1001217.77 355,400
LƯỚI THÉP HÀN Ô HÌNH CHỮ NHẬT
B5100×2005×53.04 59,888
B6100×2006×63.72 73,284
B7100×2007×74.52 89,044
B8100×2008×85.92 116,624
B9100×2009×86.96 139,200
B10100×20010×88.12 162,400
B11100×20011×89.42 188,400
B12100×20012×810.89 217,800
C6100×4006×52.61 51,417
C7100×4007×53.41 67,177
C8100×4008×54.33 85,301
C9100×4009×65.54 110,800
C10100×40010×66.71 134,200
C11100×40011×68.43 168,600
C12100×40012×69.86 197,200

LƯU Ý: giá bán trên là giá cung ứng sĩ cho số lượng lớn.

Giá này chuyển đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép đổi mới động.

Để được tư vấn từng một số loại và làm giá cụ thể. Call Ngay hotline

Gọi ngay hỗ trợ tư vấn để làm giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Tấm lưới thép hàn đổ bê tông

Bảng giá bán Lưới Thép B40

Ô LƯỚI 70MM
Khổ lướiĐường kính sợi (mm)Trọng lượng (kg)Giá/mét
1m3.01.6 35000 – 38,000 
3.52.2 52,000 – 55,500 
1.2m2.71.6 40,500 – 42,000 
3.01.8 40,500 – 42,000 
3.52.6 63,500 – 65,500 
1.5m2.72 44,000 – 47,000 
3.02.35 52,700 – 55,900 
3.53.4 55,700 – 58,500 
1.8m2.72.45 61,700 – 64,800 
3.02.85 62,600 – 65,400 
3.54.1 95,300 -98,200 
2m3.03.2 68,900 – 69,500 
3.54.6 107,000 – 115,000 
2.4m3.04.0 84,500 – 87,200 
3.55.6 117,700 – 120,700

LƯU Ý: giá bán trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép biến chuyển động.

Để được tư vấn từng một số loại và báo giá cụ thể. Call Ngay hotline

*
Các một số loại lưới thép b40 cùng lưới b40 quấn nhựa xanh

Bảng giá Lưới Thép Đan

Ô lưới (mm)Sợi (mm) Giá/m²(vnd) 
10 x 101 80.000 – 90.000 
1.5 150.000 – 170.000 
2 170.000 – 190.000 
2.5 520.000 – 550.000 
20 x 201.5110.000 – 140.000
2.0 180.000 – 250.000
2.5 270.000 – 285.000 
30 x 302.5 95.000 – 110.000 
3 150.000 – 170.000 
40 x 402.5 120.000 – 150.000 
3 180.000 – 200.000 

*
Lưới thép đan gân sóng rất chắc chắn chắn

Bảng giá bán Lưới Thép Hàn tô Tĩnh Điện

Giá Lưới Thép Hàn tô Tĩnh Điện
Ô Lưới – mắt Lưới (mm)Sợi Lưới (mm) Giá/m2 
30X302.5 80,000-95,000 
50X502.5 70,000-85,000 
50X503.5 110,000-130.000 
50X504 120,000-140.000 
100×2005 135,000-175.000 
100X1008 220,000-250.000 

LƯU Ý: giá chỉ trên là giá hỗ trợ sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị phần sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và làm giá cụ thể. Call Ngay hotline

Gọi ngay hotline để báo giá gốc trên xưởng theo số lượng
*
Tấm Lưới Thép Hàn sơn Tĩnh Điện

Bảng giá bán lưới thép phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố như thị trường nguyên liệu thép biến động hàng ngày, biến động của tỷ giá đô la hay những loại thuế suất liên quan. Do vậy giá bán lưới thép bên trên là khoảng chừng trung bình để quý khách tham khảo.

Xem thêm:

Ngoài định giá còn phụ thuộc vào số lượng, chủng loại khác nhau thì giá khác nhau. Bởi vì vậy để sở hữu giá chủ yếu xác, rõ ràng thì chúng ta gọi ngay hỗ trợ tư vấn hoặc đăng ký thông tin hỗ trợ tư vấn để được báo giá gấp rút và phải chăng nhất bao gồm thể.

Lưu ý:

Giá trên chưa bao hàm VAT.Bảng giá bán trên được áp dụng tại kho tp Hồ Chí Minh.

Tại sao công ty chúng tôi cung cấp báo giá lưới giỏi nhất?

Với phương châm bạn cách tân và phát triển thì tôi mới phát triển. Muốn có được vấn đề này ngoài chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ xuất sắc thì chúng tôi còn cố gắng hết bản thân để có lại bảng báo giá lưới thép xuất sắc nhất, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhất.

Để gồm được bảng giá tốt thì shop chúng tôi phải triển khai với tiến trình nghiệm ngặc, giám sát và đo lường 24/24 nhằm tranh thất thoát cũng tương tự mọi đen thui ro.

Sẵn sàng bán với bảng giá lưới thép có ích nhuận thấp để đạt con số cao nhất, sẽ được hợp tác dài lâu với bạn và bên nhau phát triển
Chúng tôi bao gồm xưởng phân phối với bài bản lớn, với sản phẩm móc công nghệ tiên tiến cùng hiện đại, bán auto và auto làm ra thành phầm hàng loạt. Tiết kiệm được nhiều chi tiêu quản ly với trả không nhiều nhân công tạo sự nhiều sản phẩm hơn cũng là một phần giá thành giảm.Đã hoạt động lâu năm trong ngành do vậy có được đội ngũ chuyên môn cao, dịch vụ quan tâm khách mặt hàng hết mình nhằm đạt được kết quả như hy vọng muốn.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hiện nay ngân sách thị trường có nhiều biến động vì dịch covid 19 tạo ra cũng như có không ít đơn vị cung cấp sản phẩm lưới thép B40. Vì vậy để sàng lọc được sản phẩm thực sự quality cần phải chăm chú các tiêu chuẩn cơ bản và hầu hết hiểu biết nhất định về lưới thép B40.

Lời kết

Như vậy bài viết trên phía trên đã cung cấp khá rất đầy đủ về lưới B40, giá chỉ lưới B40 hiện nay, công dụng, ưu điểm cũng giống như các thông số cần phải biết khi chọn lựa để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *