Untitled [2] 

ĐÓN TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP VÀ CHỈ THỊ 902/CT-TTg NGÀY 25/6/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Sáng ngày 10/2/2012