Untitled [2] 

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 của BCĐ XDXHHT huyện Hoành Bồ, ngày 01 tháng 10 năm 2018, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính” cho cán bộ, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc tại lớp học đồng chí Nguyễn Thị Định – Phó trưởng Phòng GD&ĐT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao kĩ năng giao tiếp hành chính, xây dựng và hình thành văn hóa giao tiếp trong môi trường giáo dục sư phạm tại các nhà trường nhằm tăng cường nề nếp, kỷ cương dân chủ trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện.

Tiến sỹ Trịnh Văn Cường – Giảng viên trường Đại học Thủ Đô lên lớp cùng các đại biểu trong Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính”

Một số hình ảnh về lớp học.

Đội ngũ CTV