Untitled [2] 

HỘI THI “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong cơ sở giáo dục mầm non” huyện Hoành Bồ, năm học 2017 – 2018.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm học 2017-2018 phòng GD&ĐT tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong cơ sở giáo dục mầm non” huyện Hoành Bồ, năm học 2017-2018.

Hội thi diễn ra từ ngày 26/3 đến 30/3/2018, ban giám khảo đã thực hiện chấm, đánh giá tại các trường mầm non theo “Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”. Số lượng đơn vị tham gia hội thi gồm có 12/14 trường mầm non trên địa bàn huyện. Cuộc thi đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các trường mầm non trong việc xây dựng môi trường giáo dục, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Góp phần thay đổi diện mạo các trường mầm non, môi trường xanh, sạch, đẹp, phong phú, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện đổi mới trong giáo dục mầm non. Huy động sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, doanh nghiệp về nguyên vật liệu, phế thải, ngày công lao động, vật chất kinh phí trong việc xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học. Hội nghị Tổng kết hội thi được tổ chức ngày 20/4/2018, ban tổ chức đã lựa chọn 03 trường ghi hình tham gia hội thi cấp tỉnh: trường MN Hòa Bình, MN Lê Lợi, MN Đồng Sơn và trao 01 giải nhất (trường mầm non Hòa Bình); 02 giải nhì (trường MN Lê Lợi, MN Sơn Dương); 04 giải ba (trường MN Thống Nhất, MN Thị trấn Trới, MN Bằng Cả, MN Đồng Sơn); 05 giải khuyến khích (trường MN Tân Dân, MN Quảng La, MN Dân Chủ; MN Đồng Lâm, MN Vũ Oai) và 03 giải phụ: Thiết kế môi trường trong lớp đẹp nhất 01 giải (trường MN thị trấn Trới); thiết kế môi trường giáo dục bên ngoài phong phú nhất 01 giải (trường MN Hòa Bình); Môi trường sử dụng sáng tạo nhất 01 giải (trường MN Đồng Sơn).