Untitled [2] 

TẬP HUẤN KẾ TOÁN NGHÀNH GIÁO DỤC HUYỆN HOÀNH BỒ NĂM 2018

Trong hai ngày 14 và 15/3, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp; gần 40 người là cán bộ kế toán các trường học, các đơn vị thuộc ngành GD&ĐT huyện trên địa bàn đã tham gia lớp tập huấn.

Tại đây, các học viên đã được cán bộ công ty Phần mềm kế toán MISA hướng dẫn phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định trong Thông tư 107/2017/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 107); Hướng dẫn sử dụng, viết hệ thống mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán theo Thông tư 107; Hướng dẫn cập nhật hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán theo Thông tư 107; Hỏi, đáp các điểm mới và các nội dung liên quan đến Thông tư 107; Nhập dữ liệu theo chế độ kế toán mới trên phần mềm kế toán MISA.

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2018. Đồng thời thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; và Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ kế toán ngành GD&ĐT huyện cập nhật kịp thời nội dung các văn bản pháp luật mới của Nhà nước và nâng cao các kỹ năng cần thiết về tài chính, kế toán, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị.