THÔNG TIN NHÂN SỰ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀNH BỒ

STT

Ảnh


Thông tin cá nhân

01

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Định
Ngày sinh:
Trình độ C.môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 01699892325
E-mail:Nguyenthidinh@quangninh.gov.vn

02Phó Trưởng phòng: Ngô Tiến Sỹ
Ngày sinh:
Trình độ C.môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:
0948633871
E-mail: ngotiensyhb@gmail.com

 03

 


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh:
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0912301297
E-mail:

04Tổ chức cán bộ: Nguyễn Trọng Bằng
Ngày sinh:
Trình độ C.môn: Thac sỹ
Trình độ LLCT:
Điện thoại: 0904440426
E-mail: Nguyentrongbang.pgd@pgdhoanhbo.edu.vn

05
Tổ trưởng tổ chuyên môn:Lê Khắc Dũng
Sinh ngày : 
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0977972015
E-mail: Lekhacdung.pgd@pgdhoanhbo.edu.vn

06
Chuyên viên Mầm non: Nguyễn Thị Ngọc
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT:
Điện thoại:
E-mail:

07
Chuyên viên THCS:Lê Vĩnh Thanh
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại:
E-mail:

08
Chuyên viên THCS:Trần Thanh Liêm
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Thac sỹ
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại:0934266040
E-mail:

09
Chuyên viên THCS:Trần Thị Quyên
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT:
Điện thoại:
E-mail:
10
Chuyên viên THCS:Nguyễn Thị Nguyệt
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại:
E-mail:

11
Chuyên viên THCS: Trần Mạnh Giỏi
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT:
Điện thoại:
E-mail:

12
Chuyên viên Tiểu học:Hà Thế Thắng
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT:
Điện thoại:
E-mail:

13
Kế Toán: Nguyễn Thị Thu Hương
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT:
Điện thoại:
E-mail:

14
Văn thư: Lê Thị Tuyền
Sinh ngày:
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT:
Điện thoại:
E-mail: