Untitled 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10- 2015

*Trọng tâm:

Tổ chức Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2015; Tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2015-2016; Tập huấn chuyên môn cho giáo viên THCS;  tham gia các giải thi đấu thể thao thuộc Hội khỏe Phù Đổng.

*Lịch cụ thể :               

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-02

Tham gia Tập huấn chuyên môn cho giáo viên môn Sinh học cấp THCS

GDTrH

Tập huấn chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” và “ Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN đối với lớp mẫu giáo ghép

GDMN

01-03

Tham gia Tập huấn công tác trọng tài Hội khỏe Phù Đổng

Phòng GD&ĐT

06-07

Tham gia Tập huấn công tác nước sạch, vệ sinh môi trường

Phòng GD&ĐT

07-10

Tham gia Tập huấn chuyên môn cho giáo viên môn Vật lí cấp THCS

GDTrH

08

Tổ chức Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2015 tại trường PTDT Nội trú

Phòng GD&ĐT

09

Họp BCĐ, BTC ngày hội vệ sinh trường học năm học 2015-2016

Phòng GD&ĐT

09-10

Tập huấn trọng tài thể thao

Phòng GD&ĐT

Tập huấn môn thể dục Aerobic

10-15

Tham gia vòng loại giải bóng đá  ( khu vực I ), HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX- 2015

Phòng GD&ĐT

12-13

Tham gia Tập huấn về công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ

Phòng GD&ĐT

12-30

Kiểm tra toàn diện 03 cơ sở giáo dục

Phòng GD&ĐT

13

Đánh giá ngoài 03 trường MN: Sơn Dương, Quảng La, Bằng Cả

GDMN

13-14

Tham gia tập huấn chuyên môn cho giáo viên môn GDCD cấp THCS

GDTrH

14

Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục độc lập

GDMN

16

Họp cán bộ quản lý cấp THCS thảo luận công tác tổ chức chuyên đề và thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2015-2016

GDtrH

Tham gia tuyên truyền về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội

CĐN

15-17

Tập huấn cho giáo viên THCS về Đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh và Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

GDTrH

19-20

Tham gia Tập huấn về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống bạo lực học đường

Phòng GD&ĐT

21-23

Tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2015-2016 tại trường THCS Thị trấn Trới

Phòng GD&ĐT

23

Kiểm tra công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THCS Thống Nhất

GDTrH

23-24

Tổ chức chuyên đề cấp huyện: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn và Dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch

GDTH

25

Tham gia bàn giao 04 nhà Mái ấm công đoàn

CĐN

26-30

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học tại 02 trường

GDTH

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học cấp mầm non tại 02 trường

GDMN

31

Tổ chức chuyên đề cấp cụm: Dạy học theo mô hình VNEN

GDTH

Ghi chú: Ngoài lịch công tác nêu trên, Lãnh đạo Phòng, chuyên viên phụ trách các bộ phận của Phòng sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của huyện, Sở GD&ĐT  và đi thực tế tại cơ sở./.